Mogelijk nieuwe methode veelbelovende methode ontwikkeld om Alzheimer en Parkinson te bestrijden

Mogelijk nieuwe methode veelbelovende methode ontwikkeld om Alzheimer en Parkinson te bestrijden

Huidcellen kunnen omgezet worden in neuronen die de hersenfunctie versterken

Er is mogelijk een nieuwe methode ontwikkeld om aandoeningen als Alzheimer en Parkinson te bestrijden. Huidcellen kunnen omgezet worden in neuronen die de hersenfunctie versterken, zo blijkt uit een studie verricht aan de The Stanford University. De wetenschappers ondernamen hun proefnemingen bij muizen, maar de resultaten van het onderzoek kunnen waarschijnlijk ook doorgetrokken worden naar mensen.

De onderzoekers maken zich in ieder geval sterk dat de technologie ook bij mensen toepasbaar is, wat een belangrijke doorbraak kan betekenen bij de bestrijding van aandoeningen als Alzheimer en Parkinson. De resultaten van het onderzoek verschenen in het blad Nature. Ze bewijzen eens te meer dat de basisfuncties van cellen omgevormd kunnen worden door het toevoegen van de juiste genen in het DNA van de cellen. De omzettting zou kunnen gebeuren zonder dat er een transformatie naar stamcellen aan is voorafgegaan. Het bleek in de praktijk mogelijk om staartcellen van muizen om te zetten in gewone lichaamscellen, in dit geval dus hersencellen.

Dankzij deze technologie is een efficiëntere manier ontwikkeld om neuronen te maken van huidcellen van mensen die lijden aan Alzheimer en Parkinson. Vier jaar geleden werd door Shinya Yamanaka van de Kyoto University in Japan al een eerste aanzet gegeven in de bestrijding van Alzheimer en Parkinson. Die ontdekte toen dat huidcellen van muizen en mensen omgezet kunnen worden in stamcellen, die vervolgens tot eender welke andere lichaamscellen omgezet kunnen worden.

Jeanne Loring, directeur van het Center for Regenerative Medicine aan het Scripps Institute in La Jolla, Californië, spreekt van een doorbraak in de strijd tegen Alzheimer en Parkinson. Er is al heel wat onderzoek geweest in de strijd tegen beide aandoeningen, maar tot dusver zonder veel resultaat. Er wordt al 30 jaar lang geprobeerd om gewone cellen om te zetten in neuronen. Over het onderzoek zijn al heel wat papers gepubliceerd, maar tot dusver was geen enkele wetenschapper er in geslaagd om daadwerkelijk een neuroon aan te maken. Daar is nu dus hopelijk verandering in gekomen, wat een belangrijke doorbraak kan betekenen in de strijd tegen Alzheimer en Parkinson.

Syndicatie