Experimenteel vaccin mogelijk succesvol bij preventie van AIDS (HIV)

Experimenteel vaccin mogelijk succesvol bij preventie van AIDS (HIV)

Verder onderzoek noodzakelijk voor bevestiging succes van vaccin ter voorkoming van AIDS (HIV)

Een experimenteel vaccin is mogelijk succesvol bij preventie van AIDS (HIV), zo liet het Franse farmabedrijf Sanofi-Aventis weten. Het is voor het eerst dat er een dergelijk vaccin wordt ontwikkeld. Uiteraard is verder onderzoek noodzakelijk voor de  bevestiging van het daadwerkelijk succes van het vaccin ter voorkoming van AIDS (HIV).

Een serie van tests hebben uitgewezen dat het AIDS (HIV) vaccin niet alleen veilig en effectief is, maar tevens in beperkte mate ook besmetting met de gevaarlijke ziekte voorkomt.

Het vaccin werd gedurende zes jaar getest in Thailand bij meer dan 16.000 vrijwilligers. De combinatie van het gebruik van ALVAC van Sanofi-Aventis en AIDSVAX van VaxGen leidde tot een vermindering van het aantal AIDS (HIV) besmettingen met 31,2%, dit in vergelijking met een testgroep van vrijwilligers die een placebo kreeg toegediend. Geen van beide vaccins afzonderlijk was er bij vorige proeven in geslaagd om het virus dat AIDS veroorzaakt af te remmen. De combinatie van beide medicijnen werkt dus in de vorm van een vaccin wel, zij het dat het om een bescheiden reductie gaat van het risico op besmetting van AIDS (HIV). Volgens wetenschappers mag er alleszins van een beloftevolle doorbraak worden gesproken.

Het HIV-virus werd ontdekt in 1983, maar tot dusver was er vaccin voorhanden. Toch is het nog te vroeg om al een definitieve doorbraak te breken. Verder onderzoek is nodig om een vaccin te ontwikkelen dat door de drie testfases raakt en dat uiteindelijk officieel geschikt voor commercialisering wordt geacht. Pas na deze stappen kan het vaccin officieel worden erkend en wereldwijd gebruikt worden.

Alle betrokken partijen hebben zich bereid verklaard om verder te investeren in het onderzoek naar het medicijn en dit via publiek-private samenwerkingen. De testen met het vaccin gebeurden namelijk in samenwerking met het Thaise ministerie van Volksgezondheid, dat de tests uitvoerde. Daarbij werkte een team van Thaise en Amerikaanse onderzoekers samen bij de ontwikkeling van het vaccin, waarbij het project door de Amerikaanse regering werd gefinancierde de test.

Met de ontwikkeling van het vaccin wordt een campagne die twee jaar geleden stilviel nieuw leven ingeblazen. Toen bleek Merck & Co.’s experimentele Ad5 vaccin bij sommige proefpersonen de risico’s op het virus te doen toenemen. Volgens Mitchell Warren, directeur van het New Yorks AIDS Vaccine Advocacy Coalition, betekent de ontdekking echter een nieuwe stap die er uiteindelijk toe zou kunnen leiden dat er daadwerkelijk een vaccin ter voorkoming van AIDS (HIV) wordt ontwikkeld.

Het is echter nog wat vroeg om al victorie te kraaien, want er moet nog worden bewezen dat het vaccin wereldwijd kan beleverd worden, dit vanwege de complexiteit van het geneesmiddel. Bovendien is het proces gebaseerd op (al ver-)oude(rde) technologie. Volgens Warren is het nu de taak van de wetenschap om te zoeken naar meer gebruiksvriendelijke toepassingen van het vaccin.

Syndicatie