Nieuwe mijlpaal bereikt in zoektocht naar vaccin voor bestrijding AIDS?

Nieuwe mijlpaal bereikt in zoektocht naar vaccin voor bestrijding AIDS?

Nieuw ontdekte antilichamen kunnen AIDS virus aanpakken, grote stap voorwaarts op weg naar zoektocht voor een vaccin

Mogelijk is er een belangrijke doorbraak bereikt in de strijd tegen AIDS. Nieuw ontdekte antilichamen kunnen heel wat stammen van het AIDS virus aanpakken. Deze ontdekking kan een grote stap betekenen in de zoektocht naar een vaccin voor de bestrijding van de dodelijke ziekte. Naar zo’n vaccin wordt al heel lang gezocht.

Het verhaal over de nieuw ontdekte antilichamen stond te lezen in het blad Science, het betreft de resultaten van een onderzoek verricht door een team van AIDS researchers die gebruikt maken van nieuwe werkmethodes die werden ontwikkeld door twee bedrijven. Die twee bedrijven zijn Monogram Biosciences, een dochtermaatschappij van Laboratory Corp. of America Holdings en het niet-beursgenoteerde Theraclone Sciences uit Seattle. De wetenschappers onderzochten het bloed van HIV-besmette personen die al drie jaren geen symptomen van de ziekte meer hadden vertoond.

Na zorgvuldig bestuderen van de resultaten van het onderzoek menen ze een vaccin te hebben ontwikkeld dat kan worden aangewend voor de bestrijding van AIDS. Naar zo’n vaccin wordt al meer dan een kwarteeuw gezocht. Farmaceutische bedrijven hebben al reusachtige bedragen in research & development geïnvesteerd, tot dusver echter zonder veel resultaat. De zoektocht naar een vaccin is eigenlijk al begonnen met de ontdekking van HIV, wat de afkorting is van ‘human immunodeficiency virus’.

Merck leek goed op weg om zo’n vaccin te ontwikkelen, maar zag zich in 2007 genoodzaakt om de research stop te zetten. Uit de resultaten van de testen bleek dat het vaccin in wording de kansen van de proefpersonen om met HIV te worden besmet leek te doen toenemen. Dankzij het hierboven geschetste samenwerkingsverband werden nu wel antilichamen ontdekt die verschillende stammen van het AIDS-virus zouden kunnen neutraliseren.

Dennis Burton, een wetenschapper bij het Scripps Research Institute in La Jolla, California, is van mening dat de zoektocht naar antilichamen die het AIDS-virus op een brede manier neutraliseren er op de eerste plaats moet worden gekeken naar personen die dergelijke antilichamen aanmaken. Het belangrijkste element aan de nieuw ontdekte antilichamen is dat ze sterker zijn dan de vorige. Voor het aanmaken van een medicijn voor de bestrijding van AIDS kan dat een belangrijke doorbraak betekenen.

Bij de zoektocht naar de antilichamen werd ook een rol gespeeld door het International AIDS Vaccine Initiative, een organisatie zonder winstgevend doel die de inspanningen voor het zoeken naar een vaccin coördineert en helpt financieren. Vanaf 2006 startte het International AIDS Vaccine Initiative de actie Protocol G op, een actie gericht op het zoeken naar antilichamen die de HIV-stammen in de ontwikkelde wereld kunnen neutraliseren. De meeste nieuwe infecties gebeuren namelijk daar. Het International AIDS Vaccine Initiative verzamelde met dat doel het bloed van meer dan 1.800 mensen in die met HIV waren besmet geweest en die drie jaar geen symptomen meer hadden ontwikkeld. Het is op basis van dat bloed dat de nieuwe antilichamen ontdekt werden

Syndicatie