Verschillende soorten koortsen vergen verschillende soorten behandelingen

Verschillende soorten koortsen vergen verschillende soorten behandelingen

Behandeling van koort verschilt van geval van geval

De behandeling van koort verschilt van geval van geval. In de meeste gevallen zullen de klassieke medicijnen (lees: koortsbestrijders) helpen om de de verhoging van de lichaamstemperatuur ongedaan te maken. Vergeet niet om vloeistof toe te dienen om uitdroging te voorkomen. Die vloeistof kan via de mond of intraveneus worden toegediend. Daarmee stopt het verhaal echter niet. De vraag moet steeds luiden wat de reden is voor de verhoging van de lichaamstemperatuur. Die redenen kunnen namelijk divers zijn, want verschillende vormen van koorts kunnen verantwoordelijk zijn voor de verhoging van de lichaamstemperatuur.

Verschillende soorten koortsen vergen zodoende ook verschillende soorten oplossingen. In geval van een virale aandoening zal de verhoging van de lichaamstemperatuur uiteindelijk vanzelf verdwijnen. Medicatie kan dat proces enigszins versnellen, maar is eigenlijk niet absoluut noodzakelijk. Er zijn inderdaad geneesmiddelen beschikbaar die de verhoging van de lichaamstemperatuur ongedaan maken, maar ook medicijnen voor keelpijn, voor een lopende neus en voor andere ongemakken die met koorts, verkoudheid of griep gepaard gaan. In sommige gevallen gaat de verhoging van de lichaamstemperatuur gepaard met misselijkheid of diarree en tegen deze symptomen zijn weer andere medicijnen beschikbaar.

Enkele vormen van infecties zijn van ernstigere aard, hoewel ze ook gepaard gaan met een verhoging van de lichaamstemperatuur. Voorbeelden hiervan zijn onder andere herpes en griep (influenza). Deze aandoeningen kunnen worden bestreden met anti-virus geneesmiddelen. Wanneer de persoon in kwestie nog in staat is om te drinken en wanneer de symptomen relatief mild zijn, staat niets een ambulante verzorging (lees: thuis) in de weg.

De zaken liggen anders bij een verhoging van de lichaamstemperatuur van als gevolg van een bacteriële infectie. Deze vorm van koorts wordt bestreden met antibiotica, afhankelijk van het soort bacterie dat in het lichaam is aangetrofen. Het is aan de dokter om te beslissen of de de verhoging van de lichaamstemperatuur ernstig genoeg is om naar het ziekenhuis te worden overgebracht. De uiteindelijke beslissing zal worden genomen op basis van de ziekteverschijnselen en de algemene medische toestand van de patiënt.

De verhoging van de lichaamstemperatuur kan ook een gevolg van het innemen van medicatie. In dat geval volstaat het om te stoppen met de inname van het geneesmiddel in kwestie om de koorts na verloop van tijd te doen verdwijnen. Met andere woorden: de verhoging van de lichaamstemperatuur zal automatisch verdwijnen.

Syndicatie