Behandeling koorts afhankelijk van oorzaak

Behandeling koorts afhankelijk van oorzaak

Koorts kan op verschillende manieren aangepakt worden, maar er dient een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de factoren die de koortsaanval veroorzaakt hebben

Koorts kan op verschillende manieren aangepakt worden, maar er dient een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de factoren die de koortsaanval veroorzaakt hebben. In de meeste gevallen kan er een beroep worden gedaan op de klassieke koortsbestrijders. Dat is echter niet altijd het geval, uitzondering op de regel is bijvoorbeeld hyperthermia (HT). Vergeet echter nooit om voldoende water te drinken bij een koortsaanval, kwestie van uitdroging te voorkomen.

Virale infecties genezen meestal zonder extern ingrepen. Wel kunnen geneesmiddelen worden gegeven om bepaalde symptomen te helpen bestrijden. Dat kunnen bijvoorbeeld koortsverlagers zijn, of medicatie voor een lopende neus, een zere keel enzovoort. Voor virussen die misselijkheid en/of diarree veroorzaken, is een aparte behandeling vereist. Enkele virale infecties kunnen worden genezen met antivirale medicatie, dit geldt onder andere voor herpes en griep. In geval van milde symptomen en – niet onbelangrijk! – wanneer de ziekte in staat is om te drinken, zal ambulante verzorging volstaan. Dat zal in de meerste gevallen zo zijn.

Bacteriële infecties worden met antibiotica aangepakt. Welk antibioticum het meest aangewezen is, hangt af van de soort bacterie die werd aangetroffen. Het is aan de dokter om uit te maken of de patiënt thuis (ambulant dus) kan worden behandeld, dan wel of opname in het ziekenhuis is vereist. De uiteindelijke beslissing hangt af van de aard van de ziekte en van de algemene toestand van de patiënt.

De meeste schimmelfinfecties kunnen met aangepaste medicijnen behandeld worden. Sommige vormen van koorts zijn het gevolg van de inname van medicijnen, de symptomen zullen verbeteren wanneer de medicatie wordt stopgezet. Houdt de koorts verband met de aanwezigheid van een bloedklonter, dan is opname in het ziekenhuis onvermijdelijk. Hetzelfde geldt voor koorts die het gevolg is van een aantasting van het immuniteitssysteem.

Een geval apart is koorts veroorzaakt door hitte. Oververhitting vraagt om afkoeling en wel zo snel mogelijk. Opname in het ziekenhuis is noodzakelijk, daar zal onderzocht moeten worden hoe erg de situatie is. De patiënt moet ontkleed worden en zo snel mogelijk moet de lichaamstemperatuur weer naar beneden gebracht worden. De situatie moet bovendien op de voet worden gevolgd. In geval van hyperthermia is opname in het ziekenhuis hoe dan ook noodzakelijk.

Syndicatie