Koorts is een symptoom van een aandoening, maar zelf geen ziekte

Koorts is een symptoom van een aandoening, maar zelf geen ziekte

Ongeveer vanaf 38° is er sprake van koorts

We spreken van koorts wanneer iemands lichaamstemperatuur hoger is dan normaal. Daarbij stelt zich automatisch de vraag wat een normale lichaamstemperatuur is. De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. Belangrijk is om rekening te houden met de grens van 38°. Onder die 38° is er sprake van een ‘normale lichaamstemperatuur', daarboven kan er van koorts worden gesproken.

De normale lichaamstemperatuur van een gezonde mens schommelt rond de 37°, maar kan verschillen van het moment van de dag. In de vork tussen 37° en 38° hoeft men zich nog niet echt zorgen te maken, hoewel sommige medische wetenschappers bij lichaamstemperaturen tegen 38° al over koorts durven te bespreken. De grenzen wanneer sprake is van koorts en wanneer niet, zijn echter niet uitsluitend vastgelegd. Er is dus enige ruimte voor persoonlijke interpretatie.

Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met het feit dat de lichaamstemperatuur als gevolg van zware lichamelijke arbeid kan oplopen tot boven 38° zonder dat er sprake is van koorts. In feite moet dus geval per geval worden bekeken, in sommige gevallen mag de lichaamstemperatuur dus oplopen tot boven 38° zonder dat er van koorts sprake is.

Voor een goed begrip: koorts is een symptoom van een aandoening, maar zelf geen ziekte. Koorts is eigenlijk de normale en gezonde reactie op een infectie of een andere vorm van ziekte, een reactie waarbij de lichaamstemperatuur zal oplopen. Die lichaamstemperatuur kan zowel bij kleine problemen als bij ernstige aandoeningen oplopen. Koorts geeft met andere woorden een signaal dat er iets mis is met ons lichaam. Wat, dat moet nog worden uitgezocht.

In de meeste gevallen zal het oplopen van de lichaamstemperatuur als gevolg van koorts betekenen dat er iets kleins mis is met het lichaam. Aan de hand van andere symptomen moet worden uitgemaakt wat er precies fout is gelopen en hoe zwaar de aandoening is.

Uiteraard is het belangrijk om de lichaamstemperatuur op de juiste manier te meten via een thermometer. Dat gebeurt bij ons op verschillende manieren, maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten wordt de lichaamstemperatuur in de meeste gevallen oraal gemeten. De thermometer wordt dus in de mond gestoken, waarna de temperatuur wordt afgemeten. Het meten van de lichaamstemperatuur gebeurt in de Verenigde Staten hoofdzakelijk bij oudere kinderen en bij volwassenen.

Andere manieren om de lichaamstemperatuur te meten is via de oksels, zoals het bij ons meestal gebeurt. Hier bestaat echter het risico van een verkeerde lezing, want het meten van de lichaamstemperatuur via de oksels is niet voor 100% betrouwbaar. Het kan echter ook op andere manieren gebeuren, meer bepaald via het oor of rectaal (via de aars).

Syndicatie