Koorts loopt bij kinderen meestal hoger op dan bij volwassenen
Koorts loopt bij kinderen
meestal hoger op dan bij volwassenen

De lichaamstemperatuur is
niet altijd richtinggevend voor de ernst van de aandoening

 Het meten van de
lichaamstemperatuur brengt een paar problemen met zich mee waar wel degelijk
rekening mee moet worden gehouden. Zo is de lichaamstemperatuur van een gezonde
mens 's nachts lager dan overdag, waarbij er een schommelingsmarge bestaat
tussen pakweg 35,50° en 37,50°. Die marge is met andere woorden vrij groot. In
die zin kan er moeilijk van een ‘normale' lichaamstemperatuur gesproken worden.

 De lichaamstemperatuur kan
oplopen in geval van grote inspanningen, het dragen van veel kleren, na het
nemen van een warm bad of een warme douche, bij een hittegolf enzovoort. Het is
met andere woorden vaak te voorbarig om bij het minste oplopen van de
lichaamstemperatuur over koorts te spreken. Toch is het een onmiskenbaar feit
dat we in geval van koorts spreken over het oplopen van de lichaamstemperatuur.

 Hierbij dient een
onderscheid te worden gemaakt van geval tot geval. Koorts loopt bij kinderen
meestal hoger op dan bij volwassenen. Een relatief hogere lichaamstemperatuur
kan behulpzaam zijn bij het bestrijden van infecties. De meeste kinderen en
volwassenen kunnen gedurende korte periodes een hogere lichaamstemperatuur
verdragen zonder dat ze daar negatieve gevolgen van hoeven te ondervinden.

 De lichaamstemperatuur is
niet altijd richtinggevend voor de ernst van de aandoening. Vaak is er in geval
van een lichte aandoening - een verkoudheid of een griepje bijvoorbeeld -
slechts sprake van een lichte stijging van de lichaamstemperatuur, terwijl een
serieuze aandoening kan gepaard gaan met een beperkte toename van de
lichaamstemperatuur. Daarom is het belangrijk om ook met andere symptomen
rekening te houden om de ernst van een aandoening vast te stellen.

 Dat andere symptomen - dus
afgezien van de lichaamstemperatuur - kunnen zeer uiteenlopend zijn, gaande van
ademhalingsproblemen, problemen met de huid, opgezwollen gewrichten enzovoort.
Op basis van de combinatie van al deze symptomen zal uiteindelijk de diagnose
vastgesteld worden. Een koorts die behalve een verhoging van de
lichaamstemperatuur niet gepaard gaat met andere symptomen zal meestal maar 3
tot 4 dagen duren. In geval de lichaamstemperatuur geleidelijk aan zakt, is er
bovendien geen enkele reden om zich zorgen te maken.

Syndicatie