Kan ik een verkoudheid krijgen door in de kou rond te lopen?

Kan ik een verkoudheid krijgen door in de kou rond te lopen?

Een verkoudheid is steeds het gevolg van het opdoen van een virus

Een veelverbreid misverstand is dat een verkoudheid het gevolg kan zijn door in de kou rond te lopen. Het is natuurlijk geen pretje om kou te lijden, maar voor een verkoudheid hoeft u absoluut geen schrik te hebben. Opgelet, u kan door blootstelling aan wind, regen enzovoort wel andere aandoeningen oplopen. Van een verkoudheid is echter geen sprake, hiervoor moet u een virus zijn tegengekomen.

Het virus dat een verkoudheid kan veroorzaken, wordt verspreid door microscopische druppeltjes die worden verspreid door een hoest- of niestbui door iemand die effectief aan een verkoudheid leidt. Daarom is het belangrijk dat die verkouden iemand in zijn arm of in een zakdoek niest, zodat de verspreiding van het virus dat aanleiding geeft tot een verkoudheid wordt afgeremd.

Om die verspreiding tegen te gaan, is het belangrijk dat de handen regelmatig worden gewassen. Op die manier wordt het virus dat de verkoudheid veroorzaakt weggespoeld. Het is ook opletten geblazen voor voorwerpen waarop het verkoudheid-veroorzakende virus zich a an heeft vastgehecht. Het betreft voorwerpen waar veel mensen mee in aanraking komen, zoals deurklinken, telefoons, keyboards van computers enzovoort. Vooral in de fabriek of op het kantoor is het opletten voor de verspreiding van het verkoudheid-virus.

Onrechtstreeks kan kou toch een verband hebben met een verkoudheid. Koude lucht kan een bestaande aandoening verergeren. We denken daarbij bijvoorbeeld aan astma en aan andere aandoeningen van de luchtwegen. Hierdoor wordt het afweersysteem verzwakt, waardoor het kwetsbaarder is voor het verkoudheid-virus. Toch kan een verkoudheid wel degelijk alleen opgedaan worden door effectief in contact te komen met het virus. Wanneer iemand een verkoudheid krijgt na kou te hebben geleden, is dat een samenloop van omstandigheden.

Een ideale voedingsbodem voor het doorgeven van het verkoudheid-virus is uiteraard de school, waar een kind met veel andere kinderen in contact komt. Bovendien ademen kinderen meer geconcentreerde hoeveelheden van het verkoudheid-virus uit, waardoor het gevaar op besmetting een heel stuk groter is. Bovendien stellen we bij kinderen nogal eens een gebrek aan hygiëne vast, wassen van de handen is er niet altijd bij. Tenslotte worden kinderen meestal niet erg ziek vn een verkoudheid, waardoor de kans groter is dat ze het verkoudheid-virus blijven verspreiden terwijl er nog steeds besmettingsgevaar is.

Syndicatie