Hoe kan ik een verkoudheid voorkomen?

Hoe kan ik een verkoudheid voorkomen?

Blijf uit de buurt van grote menigten tijdens het seizoen van verkoudheid en griep

De beste manier om een verkoudheid te voorkomen, is en blijft een goede persoonlijke hygiëne. De reden waarom ligt voor de hand: een verkoudheid wordt veroorzaakt door een virus dat wordt aangetroffen in het vocht van verkouden die hoesten en niezen. Meestal zullen die mensen wel zo beleefd zijn om niet in uw gezicht te hoesten en niezen.

Het probleem is echter dat de druppels van een hoest- of niestbui zich links en rechts zullen neerzetten. Wie met zijn handen een oppervlakte aanraakt waar die druppeltjes zich hebben neergezet, loopt een grote kans om zelf ook een verkoudheid op te lopen. Dat gebeurt dan meer bepaald door met die besmette handen het gezicht aan te raken. De verkoudheid had voorkomen kunnen worden door eerst de handen te wassen.

Wie zichzelf wil beschermen tegen verkoudheid (en griep) mag dus niet vergeten om regelmatig de handen te wassen. Is er geen water in de buurt, dan kan een gel gebaseerd op alcohol gebruikt worden. Maar ook op de schouders van iemand die een verkoudheid heeft, rust een grote verantwoordelijkheid. Enige verantwoordelijkheidzin kan voorkomen dat andere mensen met een verkoudheid opgezadeld worden.

Op de eerste plaats is het belangrijk dat iemand met een verkoudheid steeds in zijn handen hoest of niest. Vervolgens is het uiteraard aanbevolen om die handen te wassen. Vergeet ook nooit om iemand de rug toe te keren wanneer u in bezit van een verkoudheid moet hoesten of niesten. Wie een plotse niesbui voelt opkomen, niest best in zijn gebogen arm.

Besmette voorwaarden, zoals bijvoorbeeld telefoons en keyboards, moeten regelmatig gewassen worden. Gebeurt dit niet, dan is besmetting met een verkoudheid steeds mogelijk. Vergeet niet virussen taaier zijn dan over het algemeen wordt aangenomen, ze kunnen op oppervlakte meerdere uren in leven blijven. Lang genoeg in ieder geval om iedereen die ze aanraakt zonder zijn voorzorgsmaatregelen te hebben genomen met een verkoudheid op te zadelen.

Blijf uit de buurt van grote menigten tijdens het seizoen van verkoudheid en griep, zo luidt een ander advies dat we u kennen geven. De kans is groter dat er in een grote mensenmassa virussen circuleren die een verkoudheid kunnen veroorzaken. Uiteraard hoeft u ook niet paranoia te reageren, het is niet zo dat u uit angst voor een verkoudheid angstvallig hoeft binnen te blijven. Wie zijn voorzorgsmaatregelen neemt, zal een verkoudheid waarschijnlijk kunnen vermijden.

Syndicatie