Veel mensen wachten te lang alvorens met een zere keel naar de dokter te gaan

Veel mensen wachten te lang alvorens met een zere keel naar de dokter te gaan

Luchtwegen kunnen uiteindelijk het gevaar lopen om dicht te slippen

Veel mensen wachten te lang alvorens met een zere keel naar de dokter te gaan, zo blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door een team Amerikaanse onderzoekers waarvan de resultaten verschenen in het Journal of the American Medical Association. De onderzoekers toonden aan dat maar liefst 40% van de ondervraagden naar antibiotica grepen alhoewel niet altijd bewezen is dat de oorzaak bacterieel is.

De luchtwegen kunnen uiteindelijk het gevaar lopen om dicht te slippen. Er moet alleszins een alarmlampje gaan branden wanneer bijvoorbeeld het spraakvermogen gedurende meerdere dagen aangetast wordt. Uiteindelijk tast de infectie de lymfeklieren aan, ze worden overweldigd door slijm met als gevolg dat uiteindelijk het ademhalingsvermogen gevaar loopt. Uiteindelijk zal medische behandeling onvermijdelijk worden.

Veel mensen lopen bij het minste gerucht naar de dokter, maar sommige andere mensen contacteren hun dokter eigenlijk als het al deels te laat is. Het heeft inderdaad weinig zin om met allerlei ingebeelde ziekten om de haverklap naar de dokter te lopen. Anderzijds zijn er heel wat aandoeningen die er op het eerste gezicht minder ernstig uitzien, maar die tenzij tijdig behandeld tot zware gevolgen kunnen hebben.

Belangrijk is om een onderscheid te maken tussen wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Relatief onschuldig ogende aandoeningen kunnen de symptomen van iets heel ernstigs zijn. Daarom is het belangrijk enkele symptomen goed in het achterhoofd te prenten, kwestie van tijdig te kunnen ingrijpen wanneer ze opduiken. De factor tijd kan in dit geval namelijk een belangrijke rol spelen.

Syndicatie