Moet ik binnen blijven wanneer ik een verkoudheid heb?

Moet ik binnen blijven wanneer ik een verkoudheid heb?

Rust is de beste remedie om te genezen van een verkoudheid

Veel mensen zijn van mening dat ze moeten binnen blijven zolang ze een verkoudheid hebben. Dat is eigenlijk wel zo, maar dan niet om de redenen die meestal naar voren geschoven worden. Het is namelijk zo dat het besmettingsgevaar hoog is tijdens de eerste dagen van een verkoudheid. Het is daarom beter om binnen te blijven.

Door binnen te blijven wordt in ieder geval voorkomen dat andere mensen ook door uw verkoudheid aangestoken worden. Hou er rekening dat een verkoudheid door een virus wordt veroorzaakt en niet door blootstelling aan de buitentemperatuur. Door te niezen of te hoesten kan het virus worden doorgedreven, waardoor mensen uit uw omgeving eveneens een verkoudheid kunnen oplopen.

Bovendien is het zo dat u sneller van een verkoudheid zult herstellen in geval van rust. In die zin kan het wel verstandiger zijn om u met een verkoudheid comfortabel in een zetel te nestelen en daar te rusten, liever dan buitenshuis allerlei bezigheden te gaan beoefenen. De ziektesymptomen gaan er in ieder geval niet milder door worden.

Een veelgestelde vraag is hoe een verkoudheid kan voorkomen worden. Het antwoord op die vraag is duidelijk: door de handen te wassen. Zowel griep als verkoudheid worden doorgegeven door miscroscopisch kleine druppeltjes afkomstig van iemands geïnfecteerd ademhalingssysteem. Iemand die niest en hoest spreidt deze druppeltjes om zich heen en die zullen zich neerzetten op de onmiddellijke omgeving. Is dat toevallig een man of vrouw, dan loopt die een groot risico op eveneens een verkoudheid op te lopen. Maar de verkoudheid kan ook worden opgelopen door een oppervlakte aan te raken waarop besmette druppeltjes achtergelaten werden.

Uiteraard kan die verkoudheid zich niet verspreiden door de handen. Het probleem begint echter wanneer u met uw handen uw neus of uw ogen aanraakt. Het virus zal zijn werk doen en u op uw beurt met een verkoudheid opzadelen. Voorzichtigheid is in deze materie dus alleszins geboden. Het is echter een misverstand dat een verkoudheid wordt opgestoken door blootstelling aan de buitenlucht. De eigenlijke oorzaak van een verkoudheid is wel degelijk een virus, niet meer of niet minder.

Syndicatie