Asperger op school: continue wisselwerking tussen school en gezin is vereist

Asperger op school: continue wisselwerking tussen school en gezin is vereist

Asperger gaat vaak gepaard met andere aandoeningen

Kinderen die lijden aan het syndroom van Asperger naar school sturen is geen eenvoudige zaak. Van iedereen - inclusief de leerkrachten en de medeleerlingen - wordt een zeker respect voor het ‘anders zijn' van het kind gevraagd. Bovendien is empathie een sleutelfactor in het geheel, daarzonder zal de schoolcarrière geen lang leven beschoren zijn.

Asperger op school vereist in feite een continue wisselwerking tussen school en gezin. Dat betekent dat ouders en leerkrachten regelmatig onderling overleg zullen moeten plegen over de stand van zaken. Voor de ouders is het van het grootste belang dat ze tot in detail op de hoogte blijven van wat er school gebeurt. Een ideaal werktuig daarbij is een dagboek dat dagelijks heen en weer gaat met aantekeningen. De leerkrachten vertellen hoe het op school is geweest, de ouders geven daar opmerkingen op. Bovendien zullen ze melding maken van bepaalde zaken die in de loop van de week thuis zijn gebeurd.

Bijkomend probleem is Asperger gaat vaak gepaard met andere aandoeningen, wat het werken met kinderen die lijden aan het syndroom van Asperger nog eens extra bemoeilijkt. Het is vaak niet eenvoudig om een onderscheid te maken tussen de oorzaak van bepaalde gedragingen. Zijn die nu aan Asperger te wijten of zijn ze dat niet? Bijkomende aandoeningen bij kinderen die lijden aan het syndroom van Asperger kunnen onder andere het attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), manisch-depressiviteit, angsttoornissen, depressie enzovoort zijn.

De behandeling van kinderen die lijden aan het syndroom van Asperger zal - inclusief school gaan - er op de eerste plaats op gericht zijn om de sociale vaardigheden te versterken. Zo zal ook het gedrag van kinderen die lijden aan het syndroom van Asperger beter beheersbaar worden. Vaak moet een behandelingsprogramma aangepast worden tot het meer op maat van het kind is.

Inmiddels blijft het in het duister tasten naar de oorzaken van Asperger. Sommigen verwijzen naar de inspuiting tegen kinderziekten, het MMR-vaccin zou tot Asperger aanleiding kunnen geven. Die kans lijkt echter zeer klein. Bovendien is het zeer gevaarlijk om kinderen niet te laten inenten, ze lopen namelijk het risico om een ernstige kinderziekte te doen.

Syndicatie