Behandeling van kinderen met Asperger is een individuele zaak

Behandeling van kinderen met Asperger is een individuele zaak

Specifieke behandeling moet daarom gebaseerd zijn op de individuele symptomen bij kinderen die lijden aan het syndroom van Asperger

Een behandeling voor kinderen die lijden aan het syndroom van Asperger is er meestal op gericht om hun capaciteiten op het vlak van de buitenwereld - en dan op de eerste plaats op andere mensen - te verbeteren. De behandeling van Asperger is in ieder geval echter een individuele zaak. Een specifieke behandeling moet daarom gebaseerd zijn op de individuele symptomen bij kinderen die lijden aan het syndroom van Asperger.

Een standaardbehandeling voor kinderen die lijden aan het syndroom van Asperger bestaat er dus niet, want elk kind vertoont verschillen - niet alleen in de symptomen, maar ook in ernst er van. Daarom is maatwerk noodzakelijk en kan van een algemene behandeling geen sprake zijn. Dat is meteen ook de reden waarom de behandeling van kinderen die lijden aan het syndroom van Asperger zo moeilijk is. Elke behandeling dient te worden afgestemd op de specifieke symptomen die het kind in kwestie vertoont.

Over de oorzaken van Asperger tasten de wetenschappers overigens nog steeds in het duister. Ook de link met autisme - die vaak wordt gesuggereerd - is allesbehalve bewezen. De meeste wetenschappers classificeren autisme onder de brede autisme-vlag. Er zijn inderdaad punten van gelijkenis tussen beide aandoeningen, maar ook duidelijke verschillen.

Maar wat kan een behandeling bij kinderen die lijden aan het syndroom van Asperger eigenlijk inhouden? Op de eerste plaats lijkt het individueel aspect er van belangrijk. Voorafgaandelijk aan de start van de behandeling moeten doelstellingen opgelegd worden, die voor elk kind anders zullen zijn. Hierbij dient telkens wel rekening worden gehouden met de wetgeving van de respectievelijke landen. De belangrijkste aandachtspunten voor kinderen die lijden aan het syndroom van Asperger zijn echter de volgende:

Werken in kleine groepen, waarbij aan elk kind afzonderlijk heel wat aandacht wordt besteed

De beschikbaarheid van een specialist in sociale interactie die bovendien ervaring heeft met het aanleren van speciale vaardigheden (geen overbodige luxe bij kinderen die lijden aan het syndroom van Asperger)

Aandacht voor het aanleren van dingen uit het praktische leven, waar het Asperger-kinderen vaak aan ontbreekt

Het aanmoedigen van interessepunten en het stimuleren van talenten, hetgeen heel belangrijk is bij kinderen die lijden aan het syndroom van Asperger

Een grote bereidheid om inderdaad te kiezen voor een individuele behandeling

De beschikbaarheid van een begripvolle raadgever die zich kan focussen op het emotioneel welzijn van het kind met Apsperger

Die raadgever zal er ook voor moeten zorgen dat de band met de familie behouden blijft

De hele behandeling zal steeds gepaard moeten gaan met empathie voor de student en met het begrip voor diens anders zijn

Syndicatie