Asperger gelinkt aan gebrekkige werking van stresshormoon

Asperger gelinkt aan gebrekkige werking van stresshormoon

Patiënten die lijden aan het syndroom van Asperger missen typische stijging van niveau van stresshormoon cortisol

Nieuw onderzoek heeft Asperger gelinkt aan een gebrekkige werking van een stresshormoon. Deze nieuwe ontdekking kan een doorbraak betekenen in het onderzoek naar de oorzaken van Asperger. Patiënten die lijden aan het syndroom van Asperger missen de typische stijging van het niveau van het stresshormoon cortisol die bij andere mensen wel plaatsvindt.

Dit stresshormoon wordt in de speekselklieren aangetroffen. Uit de nieuwe studie blijkt dat bij 18-jarigen vlak na het ontwaken de niveaus van het stresshormoon cortisol stijgen. Dit fenomeen doet zich niet voor bij kinderen die leiden aan het syndroom van Asperger. Mogelijk heeft het verschil iets te maken met het voorkomen van Asperger.

Het onderzoek werd uitgevoerd door een team onderzoekers onder leiding van professor psychologie Mark Brosnan van de universiteit van het Engelse Bath. Zij bestuurden de niveaus aan cortisol in een groep van 20 jongeren die aan het syndroom van Asperger leden en bij een even grote groep jongeren die niet aan het syndroom van Asperger leden. De deelnemers aan het onderzoek gaven speeksel af bij het ontwaken, een half uur nadien en een derde keer ongeveer een uur voor het slapen gaan.

De niveaus aan cortisol piekten ongeveer een half uur na het ontwaken. Dat was alleszins het geval bij de jongeren die niet leden aan het syndroom van Asperger. Een onmiddelijke verklaring voor het fenomeen hadden de onderzoekers niet. Brosnan schoof als mogelijke verklaring wel een sterke drang naar een ongewijzigde situatie en angst voor veranderingen naar voren. Deze gevoelens zouden in sterke mate optreden bij kinderen die leden aan het syndroom van Asperger.

IJzersterke bewijzen voor deze veronderstelling kon het Brosnan-team voorlopig nog niet aanbrengen. Het is bovendien niet duidelijk wat het eerst komt: het syndroom van Asperger of een gelijkblijvend niveau aan cortisol in de morgen. Het zal duidelijk zijn dat er nog heel wat bijkomend onderzoek noodzakelijk is om de stelling hard te maken.

Brosnan sprak echter van een doorbraak in die zin dat er voor het eerst een indicatie werd gegeven dat wijzigingen in het niveau van het stresshormoon iets met het syndroom van Asperger van doen kan hebben. Hij sprak van een interessante invalshoek die in de komende jaren verder moet onderzocht worden.

Syndicatie