Wat is het Asperger syndroom?

Wat is het Asperger syndroom?

Asperger syndroom wordt gerekend tot de Pervasive Development Disorders (PDD), een serie van aandoeningen die aanleiding geeft vertragingen in de ontwikkeling van heel wat basisvaardigheden

Rondom het Asperger syndroom bestaan nog heel wat misvattingen. Het Asperger syndroom – ook wel de Asperger storing genoemd - wordt gerekend tot de Pervasive Development Disorders (PDD), een serie van aandoeningen die aanleiding geeft vertragingen in de ontwikkeling van heel wat basisvaardigheden. Meest getroffen zijn die vaardigheden die het ons mogelijk maken om op een gewone manier met andere mensen om te gaan en te communiceren. Een ander kenmerk van het Asperger syndroom is een bepaald onvermogen om de verbeelding te gebruiken.

Het Asperger syndroom heeft een aantal dingen met autisme gemeen, maar dat betekent niet dat er geen verschillen tussen beide aandoeningen zijn. Autisme is overigens een andere vorm van PDD-aandoening. Een belangrijk onderscheid is bijvoorbeeld dat kinderen met het Asperger syndroom duidelijk beter functioneren dan deze met autisme. Bovendien beschikken kinderen met het Asperger syndroom meestal over een normale intelligentie en een normale aanleg om te leren praten dan kinderen die met autisme werden geboren.

Dat belet echte niet dat kinderen die met het Asperger syndroom zijn opgegroeid op latere leeftijd communicatieproblemen gaan ontwikkelen. Naamgever van het Asperger syndroom is Hans Asperger, een Oostenrijkse dokter die de aandoening voor het eerst in 1944 omschreef. Daarvoor bestond het Asperger syndroom uiteraard eveneens, maar werd de aandoening niet als dusdanig herkend.

Een belangrijke vraag is natuurlijk wat de symptomen van het Asperger syndroom zijn? Die kunnen sterk variëren en kunnen gaan van mild tot vrij ernstige vormen. Gemeenschappelijke kenmerken van kinderen die leiden aan het Asperger syndroom zijn problemen met de sociale vaardigheden, ze hebben het dikwijls moeilijk om te interageren met andere mensen in hun omgeving. Dat heeft dan weer tot gevolg dat ze zich onhandig gedragen in sociale situatie. Zo zullen ze slechts zeer moeilijk vrienden maken, dit uiteraard wegens het opduiken van communicatieproblemen.

Een ander kenmerk van het Asperger syndroom is excentriek of repetitief gedrag. Kinderen met deze kenmerken zullen bijvoorbeeld vaak met de handen wringen of met de vingers knipperen. Verder vermelden we ongewone gedragingen. Iemand met het Asperger syndroom zal zich bijvoorbeeld altijd in dezelfde volgorde willen aankleden. Een opvallend kenmerk is dat een Asperger bij een gesprek de anderen zelden of niet in de ogen zal kijken. Het moeilijk verstaan van lichaamstaal is een ander kenmerk, terwijl iemand met het Asperger syndroom zelf moeilijk gelaatsuitdrukkingen zal kunnen gebruiken om iets duidelijk te maken. Het verstaan van woorden in een bepaalde context kan een ander kenmerk zijn.

We vermelden verder een beperk interesseveld. Iemand met Asperger zal een intense belangstelling ontwikkelen voor één welbepaald domein, in zoverre dat er bijna van een obsessie kan worden gesproken. Die interesses kunnen allerhande zijn: sport, weer, kaarten enzovoort. Het beeld kan worden afgerond met coördinatieproblemen en met uitzonderlijke begaafheden op één welbepaald domein. Iemand met het Asperger syndroom kan bijvoorbeeld uitzonderlijk begaafd zijn in één welbepaald domein, zoals bijvoorbeeld muziek of wiskunde.

 

Syndicatie