Diagnose syndroom van Asperger is niet altijd even makkelijk

Diagnose syndroom van Asperger is niet altijd even makkelijk

Eigenlijk vertoont bijna iedereen wel bepaalde symptomen van syndroom van Asperger

Het probleem met het syndroom van Asperger is dat de juiste diagnose niet zo makkelijk valt te stellen. Vaak wordt Asperger niet herkend, in andere gevallen wordt echter de diagnose te vroeg gesteld. Eigenlijk vertoont bijna iedereen wel bepaalde symptomen van syndroom van Asperger en dat vormt eigenlijk de kern van het probleem. Of met andere woorden: Asperger-patiënten zijn niet altijd even makkelijk in vakjes onder te brengen.

Bovendien kunnen de symptomen van Asperger variëren van zeer mild tot zeer ernstig. Het komt er dus op aan om enkele van de meest voorkomende én meest kenmerkende symptomen te (h)erkennen. Het stellen van de uiteindelijke diagnose wordt echter beter aan de medische wetenschap overgelaten. Bovendien kan het nooit kwaad om een tweede advies te vragen, want ook binnen de medische wetenschap wordt vaak eerder slordig met Asperger omgesprongen.

Bij de kenmerken van Asperger v allen op de eerste plaatst de problemen met de sociale vaardigheden op. Kinderen die lijden aan Asperger hebben vaak moeilijkheden wat betreft omgang met leeftijdgenootjes. Daarnaast zijn Asperger-patiënten vaak gehandicapt in sociale situaties. Dat vertaalt zich onder andere in feit dat ze niet zo makkelijk vrienden maken. Uiteraard mogen de problemen wat vriendschapsbanden betreft niet geëxtrapoleerd worden. Niet elk kind dat op zichzelf is, is een Asperger-patiëntje.

Een aantal fysieke kenmerken kunnen eveneens in de richting van Asperger wijzen. Dat is bijvoorbeeld het geval met eccentriek en/of repititief gedrag. Kinderen die dergelijk verdrag vertonen, zullen zich vaak op basis van een aantal gedragskenmerken onderscheiden. Dat kan bijvoorbeeld het wringen van de handen, het knipperen met de vingers enzovoort zijn. Ook hier dient men op zijn hoede te zijn voor overdrijving, niet in alle gevallen heeft een kind dat dergelijke kenmerken vertoont te lijden aan Asperger.

Opvallend zijn vaak ook een aantal symptomen, zoal ongewone rituelen. Een Asperger-patiënt vertoont dan kenmerken die aan dwanggedrag doen denken. Concreet zal zo'n kind steeds een aantal stereotype handelingen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld zich steeds in dezelfde volgorde aankleden. Maar opnieuw de waarschuwing dat niet alle vormen van stereotiep of dwanggedrag in de richting van Asperger wijzen.

Iemand die geen oogcontact maakt tijdens een gesprek, kan aan Asperger lijden. Zo zijn er nog een aantal andere kenmerken die in die richting kunnen wijzen, zoals bijvoorbeeld moeilijkheden bij expressies uit te drukken of gebaren te maken, lichaamstaal te verstaan enzovoort. Ook de coördinatie van lichaamsbewegingen kan problemen opleveren. Een kind met Asperger kan daarnaast ook een beperkte interesseveld hebben, wat zich bijvoorbeeld vertaalt in een intensieve of zelfs bijna obsessieve belangstelling in een aantal goed afgelijnde kerninteresses. Dat kan gepaard gaan met een uitzonderlijk talent voor sommige dingen, zoals bijvoorbeeld muziek of wiskunde.

Syndicatie