Kenmerken van Asperger kunnen zeer verscheiden zijn

Kenmerken van Asperger kunnen zeer verscheiden zijn

Asperger komt vaker voor bij mannen, inzicht en begrip kunnen omgang wel vergemakkelijken

Algemeen wordt aanvaard dat het syndroom van Asperger een autistische aandoening is, gekenmerkt door een zwakke sociale opstelling. Via een leerproces kan die zwakke sociale opstelling verbeterd worden, maar helemaal verdwijnen zal ze nooit. Mensen die leiden aan Asperger kijken op een andere manier naar de wereld dan dat ‘gewone’ mensen dat doen.

De kenmerken van Asperger zijn zeer verscheiden en kunnen in verschillende combinaties opduiden. Een opvallend kenmerk is een meer dan gewone belangstelling voor enkele zaken, terwijl andere zaken helemaal geen interesse kunnen wekken. Andere kenmerken zijn het gedrag, dat op zijn zachtst gezegd soms vreemd overkomst.

Over de oorzaken van Asperger tasten we – evenals die van autisme trouwens – volledig in het duister. De eerste kenmerken duiken al in de vroege jeugd op, hoewel dit geen algemene regel is. In bepaalde gevallen worden Asperger-kenmerken pas op latere leeftijd (h)erkend. Opvallend is dat Asperger hoofdzakelijk bij mannen voorkomt.

asperger

Hoe dan ook wordt iemand met Asperger met bepaalde handicaps opgezadeld. Hoewel vaak allesbehalve dom, zijn er bepaalde simpele dingen die ze slechts op latere leeftijd aangeleerd krijgen. Om het op een vrij crue manier uit te drukken: in veel gevallen gedragen ze zich min of meer robotachtig. Dat vertaalt zich niet zozeer in hun manier van lopen, maar wel in hun stereotype manier van praten en denken. Ook het gebrek aan fantasie is opvallend, ook bij volwassenen die lijden aan het Asperger-syndroom is het vaak zeer moeilijk om een gesprek gaande te houden.

In een groep kinderen worden kinderen met een Asperger-aandoening vaak als een buitenbeentje behandeld. Aanleiding is een gedrag dat als ‘anders als anders’ wordt ervaren. Dit kan aanleiding geven tot uitstoting, waardoor ze vaak nog meer op zichzelf teruggedrongen worden. Dit kan tot heel wat problemen aanleiding geven, de interactie met leeftijdgenootjes kan er sterk door worden verstoord. Negatieve gevoelens, waaronder frustatrie kunnen er het gevolg van zijn. Omgang met Asperger-kinderen kan erg moeilijk zijn.

In een latere fase van het leven kan een Asperger-kind psychische moeilijkheden ondervinden, met alle gevolgen van dien. Depressies kunnen vaak aan Asperger gelinkt worden, maar hetzelfde geldt voor een aantal andere psychische aandoeningen.

Over de omgang met Asperger-kinderen (en –volwassenen) is het laatste woord nog niet gezegd. Inzicht en begrip zijn ons inziens de twee sleutelwoorden. Wie vaak – om welke reden dan ook – in aanraking komt met mensen die Asperger lijden, zorgt er beter voor goed op de hoogte te zijn van de aard en de gevolgen van deze aandoening. Hoe meer iemand weet over Asperger en de symptomen, hoe makkelijk (relatief gezien toch) het wordt om met de personen in kwestie om te gaan. Uiteindelijk wordt iedereen beter van een brede kennis over Asperger. Er is over het onderwerp heel wat literatuur voorhanden.

Syndicatie