Wie herkent iemand met asperger op het eerste gezicht?

Wie herkent iemand met asperger op het eerste gezicht?

Mensen met asperger kunnen hun aandoening soms goed verbergen

Asperger is een vorm van autisme (ASS of Autistische Spectrum Stoornis om correct te zijn) die niet altijd scherp onderscheiden kan worden. Sommige jongens en meisjes met een ASS-diagnose neigen meer naar Asperger, zonder dat ook effectief te zijn. In andere gevallen is het vaak meteen duidelijk dat het om een zaak van ‘gewoon’ autisme gaat. Vaak is niet zo makkelijk om de diagnose Asperger als dusdanig met volgende zekerheid te stellen.

Wie herkent iemand met asperger op het eerste gezicht? Mensen met asperger kunnen hun aandoening soms goed verbergen, maar soms ook weer niet. Algemeen mag worden gesteld dat vrouwen beter zijn in het verbergen van hun toestand. Daarbij speelt natuurlijk ook mee dat Asperger minder vaak voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. De verhouding moet zowat 1:4 of 1:5 liggen. In het dagdagelijks leven komt men dus meer Asperger-mannen dan –vrouwen tegen.

Bij mannen is Asperger vaak meteen herkenbaar vanwege de sterke focus op minder voor de hand liggende zaken. Die focus kan aan het maniakale grenzen, zelfs al gaat om dingen die er voor andere mensen niet of veel minder toe doen. Sommige Aspergers (als we dit woord mogen gebruiken) zullen op het vlak van hun ‘manie’ geen tegenstand dulden. Een verschil van mening daaromtrent kan zelfs tot stevige ruzies aanleiding geven.

Bij vrouwen uit Asperger zich het sterkst door het niet of zelfs moeilijk kunnen slagen in relaties. Men heeft niet door hoe een relatie eigenlijk werkt, die wordt tot haar simpelste vorm herleid zoals ze soms nog in vrouwenboekjes gepresenteerd wordt. Kan een relatie slagen wanneer één van de partners Asperger heeft? Dat kan zeker, maar er zal wat bijsturing noodzakelijk zijn. Een vriend of familielid die voor wat begeleiding en/of uitleg zorgt, kan een relatie wel degelijk doen slagen. Met daarbij de opmerking dat relaties eigenlijk voor iedereen geen makkelijke zaak zijn.

Syndicatie