Waarom mensen met Asperger altijd moe zijn en vaak honger hebben

Waarom mensen met Asperger altijd moe zijn en vaak honger hebben

Asperger vertoont een paar specifieke kenmerken die diagnose toelaten

De wetenschap heeft de afgelopen jaren geleidelijk aan een tipje van de sluier gelicht over autistische spectrumstoornissen. Blijkt dat er onder de noemer heel wat verschillende aandoeningen schuilgaan die zich in verschillende gedaantes aandienen. Gaande van het kernautisme tot en met het voorkomen van onschuldige autistische trekjes komt een breed gamma aan stoornissen voor. En waarschijnlijk is Asperger daar één van de moeilijkste van. Bovendien lijkt het wel alsof deze variant nu meer voorkomt dan vroeger het geval was.

Het blijft bijzonder moeilijk om Asperger als dusdanig te herkennen. Vaak is het onderscheid met andere autistische spectrumstoornissen relatief moeilijk te onderscheiden. Anderzijds zijn er ook de klassieke gevallen (als we dit oneerbiedig woord mogen gebruiken) van asperger die bij wijze van spreken van ver herkend kunnen worden. Iederen herkent in zijn omgeving waarschijnlijk wel een idiot savant die bij nader toezien pure Asperger blijken te zijn.

Het voordeel van deze vorm van autistische spectrumstoornissen is dat veel mensen met Asperger een normaal beroepsleven leiden. Precies vanwille de aandoening zijn ze vaak soms zelfs bijzonder goed in hun vak, zodat ze door hun werkgever sterk geapprieceerd worden. Maar toch zijn er een aantal kenmerken van het Asperger zijn waar die werkgever hoe dan ook rekening mee zal moeten houden.

Op de eerste plaats hebben mensen met Asperger ‘iets’ met eten. Sommigen eten graag en vaak, terwijl anderen eigenlijk tegen hun zin eten. Nu, daar valt binnen een werksituatie een rol aan te passen. Dat ligt misschien echter iets anders met het moe zijn. Iemand met Asperger heeft veel meer moeite om de impulsen die de ganse dag op ons afkomen te verwerken. Uiteindelijk zal dat wel lukken, maar dan ten koste van een hoger dan normale vorm van vermoeidheid. Vaak slapen mannen en vrouwen met Asperger langer, precies omdat hun lichaam moet recuperen van de inspanningen geleverd voor het herkennen van een hoeveelheid aan signalen.

Syndicatie