Kinderen van oudere vaders lopen meer kans op schizofrenie en autisme

Kinderen van oudere vaders lopen meer kans op schizofrenie en autisme

Vaders op een zekere leeftijd geven meer DNA-wijzigingen op gevolg, met mentale afwijkingen als autisme tot gevolg

Is het verantwoord om op oudere leeftijd kinderen te verwekken? Het antwoord op die vraag is verdeeld. Tot dusver was al geweten dat kinderen verwerkt door oudere vaders meer kansen op afwijkingen liepen. Anderzijds kan men mannen moeilijk het recht ontzeggen om vader te worden alleen vanwege het feit dat ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Er zijn genoeg gevallen bekend van gezonde kinderen die zelfs een stokoude vader hadden.

Recent onderzoek uitgevoerd in IJsland heeft niettemin een alarmbelletje doen rinkelen. Het bedrijf deCode Genetics Inc., met hoofdzetel op dat eiland, kwam tot de conclusie oudere vaders meer kans lopen om mutaties door te geven aan hun kinderen. Die mutaties kunnen zich op verschillende vormen uit, maar zijn uiteraard niet noodzakelijk aanwezig.

De gevaren lijken volgens deCode Genetics Inc groter te worden naarmate de vader ouder en ouder wordt. Elk jaar dat de leeftijd van de vader toeneemt zouden gemiddeld 2 nieuwe mutaties toegevoegd worden. Er zou sprake zijn van omgevingsomstandigheden, zoals bijvoorbeeld het blootstaan aan bestraling of het opduiken van fouten wanneer lichaamscellen zich delen. 

Kinderen van oudere vaders lopen daardoor meer kans op schizofrenie en autisme. Hoe groot die kansen zijn, valt moeilijk te zeggen. Het gaat natuurlijk ook niet op elke vorm van deze en andere aandoeningen te wijten aan foutief doorgegeven DNA-samenstellingen. Een en ander moet dus gerelativeerd worden.

Eén ding staat echter als een paal boven water. Vaders op een zekere leeftijd geven meer DNA-wijzigingen op gevolg, met mentale afwijkingen als autisme tot gevolg. Alexey Kondrashov, professor evolutionaire biologie aan de University of Michigan in Ann Arbor, geeft mannen de leeftijd om op jonge leeftijd al een voorraadje sperma op te slaan voor het geval ze op latere leeftijd nog vader zouden willen worden.

Syndicatie