Arthritis gaat vaak gepaard met angstaanvallen of depressie

Arthritis gaat vaak gepaard met angstaanvallen of depressie

Emotionele gevolgen van arthritis zijn niet te onderschatten

Arthritis gaat gepaard met chronische pijnen, zodat de fysieke gevolgen van deze aandoening al aanzienlijk kunnen zijn. Veel patiënten slikken massaal pijnstillers, die echter niet altijd het gewenste effect hebben. Dat kan leiden tot nieuwe spanningen die het leven van de betrokkenen nog onaangenamer maken.

De medische wetenschap slaagt er dus wel in om de symptomen van arthritis te bestrijden, maar daarbij worden de psychische gevolgen vaak onderschat. Die psychische gevolgen zijn echter allesbehalve aangenaam, zodat er alleszins meer aandacht aan dient te worden besteed.

Arthritis gaat namelijk vaak gepaard met angstaanvallen of depressie, zo blijkt uit een nieuwe studie. Maar liefst één op drie patiënten ouder dan 45 jaar heeft ofwel last van angstaanvallen of lijdt aan een depressie. Researcher Louise Murphy, epidemioloog bij CDC in Atlanta, is van mening dat de medische wetenschap voorbereid moet zijn op de bestrijding van deze neveneffecten. 

Emotionele gevolgen van arthritis zijn in haar visie niet te onderschatten. Vooral angst is een regelmatig terugkerend nevensymtoom, angstaanvallen komen tweemaal zo vaker voor als depressies. Daarom heeft het geen zin om zich alleen op depressies te focussen, ook de behandeling van angst verdient heel wat aandacht.

Overigens zijn angst en depressie twee aandoeningen die vaak samen voorkomen. Murphy en haar colleges voerden onderzoek uit bij 1.793 mensen met alle vormen van depressie. 31% van de deelnemers aan het onderzoek had last van angstaanvallen, 18% was depressief. 84% van de deelnemers die zich depressief voelden, hadden ook last van angstaanvallen, 50% van diegenen die zich angstig voelden waren tevens depressief.

Syndicatie