Tai Chi kan de pijn als gevolg van artritis helpen bestrijden

Tai Chi kan de pijn als gevolg van artritis helpen bestrijden

Het beoefenen van tai chi zou een klein positief effect hebben op de pijn die door artritis wordt veroorzaakt.

Tai Chi kan de pijn als gevolg van artritis helpen bestrijden, zo stond te lezen in het vaktijdschrift Arthritis Care & Research. Studies wezen uit dat het beoefenen van tai chi een klein positief effect kan hebben op de pijn die door artritis wordt veroorzaakt. De onderzoekers maakten gebruik van data uit zeven studies. Vijf van deze studies focusten zich op patiënten die leden aan osteoartritis, een zesde studie richtte zich op mensen met reumatoide artritis en de zevende studie had betrekking op mensen met chronische spanningshoofdpijn.

In elk van deze gevallen kregen een bepaalde doelgroep van patiënten medicatie toegediend, maar volgden ze ook wekelijks tai chi lessen. Om een vergelijking te kunnen maken werd aan een andere doelgroep gaan tai chi gegeven. De uitslagen van de studies verschilden naargelang van het type artritis en aan het schema dat bij de beoefening van tai chi werd gevolgd.  

De lessen duurden minstens 6 tot 15 weken en per week werd één- tot driemaal een les gevolgd. De frequentie en de duur van de cursus tai chi was afhankelijk van studie tot studie. De pijn als gevolg van artritis daalde met 10 punten in een schaal van 0 tot 100, wat door de onderzoekers als een bevredigend resultaat werd geïnterpreteerd. De patiënten zagen bovendien de stress verminderen, ze waren bovendien meer tevreden over hun algemene gezondheidssituatie als patiënten die geen tai chi volgden.

Amanda Hall, de professor aan de Australia's University of Sidney, sprak van ‘licht positief effect’, effect dat niettemin toch niet weggecijfers kon worden. Hall voegde daar aan toe dat de kwaliteit van de tai chi niet van topkwaliteit was, hetgeen gezien de gezondheidstoestand van de deelnemers aan de lessen ook bezwaarlijk verwacht kon worden.

Uiteindelijk kwam Hall tot de conclusie dat ze over onvoldoende data beschikte om sluitende conclusies te kunnen trekken. Het leek haar niettemin evident dat een licht positief effect niet kon worden uitgesloten. Bovendien mag tai chi als een gezonde vorm van lichaamsbeweging worden beschouwd, zodat het alleszins geen kwaad om deze oude Chinese bewegingssport (sommigen zeggen: gevechtssport) te beoefenen.

Syndicatie