Hoe weet ik dat mijn kind een Asperger kind is?

Hoe weet ik dat mijn kind een Asperger kind is?

Asperger kan zich op vele manieren manifesteren

Hoe weet ik dat mijn kind een Asperger kind is? Dat is een moeilijke vraag om een antwoord op te geven. Vaak kan slechts na geruime tijd met zekerheid worden gesteld dat er wel degelijk sprake is van een Austistische Spectrum Stoornis. Binnen die ASS-stoornis moet nog een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende vormen, waarbij het onderscheid tussen beiden niet zo heel duidelijk is. Het probleem is dat de menselijke geest nu eenmaal niet empirisch gemeten kan worden en/of in schuifjes opgedeeld.

Asperger kan zich op vele manieren manifesteren en in ieder geval is enige ervaring vereist om de symptomen als dusdanig te herkennen. Een belangrijk kenmerk kan het wegvallen of het toch alleszins verflauwen van de grenzen tussen realiteit en fantasie zijn. Concreet wil dit zeggen dat iemand met Asperger zaken uit de realiteit met de fantasie zal verweven en omgekeerd.

Wie niet vertrouwd is met dit fenomeen, zal totaal niet begrijpen wat er gebeurt. Maar in feite is dat heel eenvoudig. Diegene met signalen van Asperger kan het noorden verliezen indien hij of zij te veel prikkels moet verwerken. Die prikkels kunnen van allerlei aard zijn, bijvoorbeeld ook bepaalde feiten die in de loop van een gesprek zijn opgevangen. Het probleem is dat een Asperger niet in staat is om de ontvangen prikkels op de juiste manier te classificeren wanneer die zich buiten zijn directe ervaringswereld liggen.

Daarom is het zaak om iemand die van Asperger wordt verdacht niet met te veel impulsen te overladen. Uiteraard zijn veel en weinig relatieve begrippen. Je moet iemand al heel goed kennen alvorens met een redelijke maat van zekerheid te kunnen stellen waar de grenzen liggen. Wanneer er een grens overschreden is, zal de Aspeger nog extra tijd nodig hebben om de gekregen prikkels te verwerken. Dat kan bijvoorbeeld door een nachtje extra lang te slapen.

Syndicatie