Slechte kwaliteit van de lucht is de oorzaak van vele ziekten

Slechte kwaliteit van de lucht is de oorzaak van vele ziekten

Een betere luchtkwaliteit is absolute noodzaak

Steeds vaker wordt naar de kwaliteit van de lucht verwezen als een belangrijke bron van allerlei ziekten. Zo zou de rol van fijn stof een belangrijke rol kunnen spelen in het opduiken van kanker. Daarom is het belangrijk dat kosten noch moeite gespaard worden om de kwaliteit van onze lucht te garanderen. Verschillende pilootprojecten werken in de richting van een kwaliteitsverbetering daaromtrent, maar er dient nog een lange weg te worden afgelegd. Hieronder brengen we verslag uit over een interessant project rondom luchtverbetering.

Naar aanleiding van de lancering PlanetWatch PlanetChange, een project van RVO-Society, i.s.m. MOS, bezochten Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege onlangs de Middenschool in Geraardsbergen. Ze namen daar, samen met de leerlingen van het tweede jaar, deel aan een wetenschappelijk experiment dat jongeren sensibiliseert voor luchtkwaliteit en aanzet tot acties voor betere lucht. Inzoomen tot op het niveau van een boom. PlanetWatch laat jongeren van de eerste en tweede graad secundair onderwijs via wetenschappelijk onderzoek de luchtkwaliteit in de buurt van de school meten. De leerlingen maken hierbij kennis met bio-indicatoren, hier eencellige micro-organismen op bladeren van de es of esdoorn die een goede indicator zijn voor de aanwezigheid van vervuilende stoffen in hun leefmilieu. Na het determineren van de bomen bepalen de jongeren hun studiegebied en gaan ze bladeren plukken.

“In het labo van de klas gaan ze daarna echt onderzoek doen: in een steriele werkomgeving kweken ze op een zelfgemaakte voedingsbodem van agar agar-gel de organismen op. Hoe meer culturen per blad, hoe minder last van verzurende polluenten”, aldus Evelyne Vanden Bosch, projectcoördinator bij RVO-Society. Uiteindelijk zetten ze hun meetresultaten op een gedetailleerde digitale kaart over de luchtkwaliteit van België (www.planetwatch.be). Anders dan andere projecten die gegevens over luchtkwaliteit in kaart brengen, zoomt Planetwatch in tot op het nauwkeurigheidsniveau van een boom.

Syndicatie