Steun en aanmoediging kunnen probleem van bedwateren helpen oplossen

Kinderen straffen of schuldig laten voelen over bedwateren heeft geen enkele zin

Ouders met kinderen die bedwateren moeten leren de daarmee gepaard gaande problemen te begrijpen. Er is voldoende literatuur over het onderwerp bedwateren beschikbaar. Hoe meer informatie over bedwateren wordt geabsorbeerd, hoe groter het begrip voor het probleem zal worden.

Steun en aanmoediging kunnen inderdaad het probleem van bedwateren helpen oplossen, of toch alleszins al een stap in de goede richting vormen. Kinderen straffen of schuldig laten voelen over bedwateren heeft anderzijds geen enkele zin. Belangrijk is dat het kind zich niet beschaamd of vernederd voelen over het feit dat ze bedwateren. Ouders die vroeger met het probleem geconfronteerd werden, zullen getuigen dat er alleszins een oplossing voor te vinden is. Het kan een tijdje duren, maar in de meeste gevallen raakt het probleem van het bedwateren opgelost. Sommige ouders hebben goede ervaringen met een alarmsysteem, inclusief een sensor die waarschuwt voor (letterlijk) nattigheid.

Alle ouders die iets over bedwateren weten, zullen vertellen dat het geen enkele zin heeft om druk op een bedwaterend kind uit te oefenen. Hoe meer druk wordt uitgeoefend, hoe erger het probleem meestal zal worden. Straffen omdat zoon of dochter 's morgens in een nat bed wakker wordt, heeft geen enkele zin. Het heeft evenveel zin om iemand te straffen omdat hij of zij snurkt.

De beste methode om bedwateren aan te pakken is om het kind aan te moedigen en te steunen. Schouderklopjes en steun zijn zeker op cruciale momenten nodig, bijvoobeeld wanneer zoon of dochter nog altijd bedwatert wanneer het op kamp gaat of wanneer het wordt uitgenodigd om bij een vriend of een vriendinnetje te gaan slapen. Hoe moet die steun of de aanmoediging overgebracht worden? Laat zoon of dochter vrijuit praten over zijn of haar gevoelens. Verzeker hem of haar vervolgens dat bedwateren niet zijn of haar fout is. Vertel de kinderen dat niet abnormaal is dat een bedwaterend kind zich gefrustreerd voelt, maar dat het probleem zal voorbijgaan.

In geval van een uitstap met school of jeugdvereniging is het belangrijk dat eerst met de verantwoordelijke begeleiders over het probleem van uw kind wordt gepraat. Die zal in de meeste gevallen ervaring met bedwateren hebben, zodat er in gezamenlijk overleg een oplossing zal uitgewerkt hebben. Elk kind heeft er recht op om op een ontspannen manier mee op kamp of uitstap te gaan.

Syndicatie