Hoe reageren op bedwateren bij kinderen?

Ondersteunen en aanmoedigen bij kinderen die bedwateren kan een positief effect hebben

Wereldwijd zijn er miljoenen kinderen van meer dan zes jaar die aan bedwateren doen. Het probleem van het bedwateren kan zowel bij de kinderen als bij de ouders tot heel wat stress aanleiding geven. Voor veel kinderen is het een zware opgave om met die stress om te gaan, ze zullen dan ook elke helpende hand kunnen gebruiken.

Vanwege bedwateren dreigen kinderen sociaal geïsoleerd te raken. Er zijn een aantal activiteiten waar ze niet aan kunnen deelnemen. Wanneer hun vriendjes te weten komen dat ze bedwateren, kunnen pesterijen het gevolg zijn. Maar ook zonder die pesterijen kan het zelfvertrouwen zwaar te lijden hebben onder het bedwateren.

Nochtans zijn er heel wat dingen die kunnen gebeuren om kinderen die bedwateren een helpende hand toe te steken. Volg bijvoorbeeld de evolutie rond het bedwateren op de voet. Heeft het kind een goede (of ‘droge') periode achter de rug, dan kan het interessant zijn om uit te zoeken waar die aan te danken was. Ook op andere manieren kan hulp welkom zijn, zoals bijvoorbeeld door het aanbrengen van een bedwateren-alarm of het aanpassen van de dagdagelijkse ervaringen.  

De American Academy of Family Physicians heeft heel wat ervaring opgedaan met bedwateren. Belangrijk is op de eerste plaats dat het kind beseft dat het steeds op de volledige steun van de ouders mag rekenen en dat die ouders hem of haar vanwege het bedwateren niet in de steek laten. Daarnaast moet het kind er van worden overtuigd dat het bedwateren niet zijn of haar fout is.

Een zware fout is dan ook het straffen van het kind voor bedwateren, iets waar het uiteindelijk niets aan kan doen. Bovendien kan het ook geen kwaad om het kind wat theoretische uitleg over bedwateren geeft. Zo zal het begrijpen dat het niet zijn of haar fout is. Op het vlak van accommodatie kunnen extra inspanningen worden gedaan, bijvoorbeeld door het kind aan te moedigen om 's avonds naar het toilet te gaan door een betere verlichting aan te brengen.

De fout mag zeker niet worden gemaakt om het kind vanwege bedwateren dingen te laten doen die graag doet. Ze moet een kind de kans krijgen om mee op kamp te gaan met andere kinderen, ook al heeft het een probleem met bedwateren. Hetzelfe geldt voor gaan slapen bij vrienden. Het is ook niet verstandig om het kind te belonen voor droge nachten, wel mag het opvolgen van een samen opgesteld strategisch belang worden beloond. Het kind prijzen voor zijn pogingen om droog te blijven is aanbevelenswaardig, ook al is dat niet gelukt.

Moet het kind helpen om de lakens te verversen wanneer die ondergeplast zijn? Bij specialisten blijft deze vraag een heikel punt. Het kan eventueel tot meer stress aanleiding geven, maar het kan ook een louterende functie hebben. Het lijkt verstandig om geval per geval te bekijken.

Syndicatie