Kunnen stress en angst verantwoordelijk zijn voor bedwateren?

Spanningen in het gezin kunnen probleem van bedwateren doen verergeren

Kunnen stress en angst verantwoordelijk zijn voor bedwateren?, zo luidt een veelgehoorde vraag. Het antwoord op die vraag is negatief, maar spanningen in het gezin kunnen het probleem van bedwateren wel doen verergeren. Een scheiding of een verhuis kunnen aan de basis liggen van zo'n problemen. Voor kinderen die al bedwateren, kan het allemaal te veel worden. Het bedwateren kan nog ergere proporties aannemen, in zoverre zelfs dat droge nachten eerder uitzondering dan regel gaan worden.

Over bedwateren doen een aantal wilde verhalen de ronde. Een wijdverspreid misverstand is dat kinderen bedwateren omdat ze lui zijn. Een ander wil dat het bedwateren wel zal stoppen wanneer ze maar hard genoeg hun best doen. Maar in ieder is het een misverstand dat stress en/of angst tot bedwateren kunnen leiden bij kinderen die dat nooit voordien hebben gedaan.

Uiteindelijk is bedwateren een probleem dat de kinderen zelf niet kunnen beheersen. In sommige gevallen is het genetisch aangeboren en wordt het binnen de familie doorgegeven. Meestal heeft een kind dat bedwatert ergens wel een oom, een tante of een grootvader dat dat in zijn of haar jeugd ook heeft gedaan. Martin Scharf, auteur van het boek Waking Up Dry: How to End Bedwetting Forever, is van mening dat bedwateren eigenlijk neerkomt op een fase in de opvoeding die werd overgeslagen.

Er kunnen ook fysische problemen een rol spelen: de blaas van het kind kan te klein zijn voor de hoeveelheid urine die het produceert of de spieren die de blaas doen samentrekken (en dus urine doen lozen) kunnen sterker zijn dan de spieren die de blaas afsluiten. Stress kan uiteindelijk wel een rol spelen bij het bedwateren, maar zal nooit de oorzaak van zijn. Scharf heeft daaromtrent heel wat onderzoek gedaan en een duidelijke link tussen bedwateren en stress heeft hij nooit kunnen leggen.

Een belangrijkse katalysator voor bedwateren kunnen echter dingen zijn die een kind onder stress doet. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld veel zout eten, vergeten te plassen voor het slapengaan of veel drinken voor bedtijd. Ook slaapgebrek als gevolg van stress kan een kind doen bedwateren. Maar nog nogmaals: een direct verband tussen bedwateren en stress is er niet.

Syndicatie