Epilepsie: voorzichtig zijn met ketogeen dieet!

Het ketogeen dieet ter voorkoming van epilepsie mag alleen onder medische begeleiding gevolgd worden

Recente studies wijzen uit dat het ketogeen dieet ook effectief kan zijn voor de behandeling van patiënten die last hebben van gedeeltelijke epilepsie-aanvallen. Deze vorm van epilepie is nogal eens medicatiebestendig, terwijl anderzijds de symptomen er van in hevigheid kunnen toenemen naarmate de tijd verstrijkt.

Meestal wordt het ketogeen dieet echter voorgeschreven aan kinderen tussen 2 en 12 jaar oud, die in meeste gevallen niet reageren op de beschikbare medicijnen. Ook bij deze categorie kan het ketogeen dieet een positief effect hebben. Toch is het zaak om de voorzichtigheid niet uit het oog te verliezen. Het ketogeen dieet ter voorkoming van epilepsie mag alleen onder strikte medische begeleiding gevolgd worden.

Hoe gaat het ketogeen dieet praktisch in zijn werk? Het begint meestal met een vastenperiode, tijdens dewelke wordt gewacht tot het lichaam kleine tot grote hoeveelheden ketonen begint aan te maken. Die ketonen zijn bijproducten van een vetverbrandend metabolisme. Dergelijke periode van vasten vindt bij voorkeur in een ziekenhuis plaats, dit uiteraard vanwege de risico's die er mee verbonden zijn.

Het volgen van ketogeen dieet gebeurt hoe dan ook bij voorkeur onder medische begeleiding. Zowel bij het dieet zelf als bij de voorafgaande vastenperiode kunnen neveneffecten optreden, zoals misselijkheid, braken, een laag suikergehalte in het bloed,  dehydratering en epilepsie-aanvallen. Eventueel zal de medicatie tijdens de vastenperiode aangepast moeten worden om vervelende neveneffecten qua medicatie te voorkomen.

Daarna kan het ketogeen dieet van start gaan. Na een periode van twee maanden kan een evaluatie worden gedaan, tijdens dewelke wordt vastgesteld of het ketogeen dieet al dan niet effectief is. Is dat inderdaad zo, dan kan het ketogeen dieet worden verder gezet. Meestal gebeurt dat voor een periode van twee jaar.

De voordelen van een ketogeen dieet zijn voor de hand liggend. Veel kinderen zien er gelukkiger uit en lijken meer alert, zelfs voor de medicatie gevoelig werd verminderd. Anderzijds moeten mensen die een ketogeen dieet volgen steeds nauwlettend in de gaten worden gehouden, door een diëtist, verpleegster, dokter of neuroloog die vertrouwd zijn met het ketogeen dieet. Er bestaan overigens gespecialiseerde ziekenhuizen die patiënten die ketogeen dieet volgen kunnen monitoren.

Syndicatie