Verschillende behandelingen epilepsie mogelijk, succes niet altijd gegarandeerd

Verschillende behandelingen epilepsie mogelijk, succes niet altijd gegarandeerd

In sommige gevallen van epilepsie kan operationeel ingrijpen succesvol zijn

Hoe wordt epilepsie behandeld? De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. In veel gevallen kan epilepsie echter wel degelijk onder controle gehouden worden, wat alleszins toch hoopgevend is voor wie lijdt aan epilepsie-aanvallen. Het maakt in dat geval ook niet uit of de oorzaak van de epilepsie al dan niet bekend is. In bijna driekwart van de gevallen is dat overigens niet het geval.

De meest bekende behandeling van epilepsie is uiteraard medicatie. Naargelang van het type epilepsie zijn verschillende geneesmiddelen beschikbaar. Een ander onderscheid kan worden gemaakt naargelang van het type aanval dat iemand heeft. In heel wat gevallen heeft medicatie een positief succes, in andere gevallen werkt het echter niet. Naar de reden waarom een medicinale behandeling al dan niet succes heeft, hebben we meestal het gissen.

Wanneer medicatie niet helpt, kan eventueel chirurgisch ingrijpen worden overwogen. In dat geval kan dat deel van de hersenen vanwaar de aanvallen afkomstig zijn, worden behandeld. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om het onderbreken van de zenuwbanen waarlangs een aanval wordt aangegeven. Niet te vergeten: bij kinderen kan soms het volgen van een strikt dieet het opduiken van epilepsie-aanvallen voorkomen of toch alleszins reduceren.

Bij uitblijven van een reactie op medicatie en wanneer chirurgisch ingrijpen geen optie is, kan het stimuleren van de vagus zenuw epilepsie-aanvallen helpen voorkomen. De nervus vagus is de 10de hersenzenuw en wordt tot de 12 craniale hersenzenuwen gerekend. Deze nervus vagus kan ook een rol spelen bij depressies. De stimulatie van de zenuw kan gebeuren door het inplanten van een batterij in de borst die kleine impulsen van elektrische energie naar de hersenen stuurt via de vagus zenuw in de nek. Deze behandeling werkt echter niet voor iedereen en wordt bovendien afgeraden voor kleine kinderen.

Zijn er ook nieuwe veelbelovende epilepsie-behandelingen op komst? In dat verband wordt vooral van hersensimulatie veel verwacht. Op dat vlak wordt heel wat onderzoek gedaan en dat zal ongetwijfeld vroeg of laat vruchten gaan afwerpen. Het doel van hersenstimulatie is het opsporen en onderbreken van epilepsie-aanvallen alvorens ze beginnen en dit door de implantatie van een medisch toestel in de hersenen. Er wordt overigens ook gewerkt aan nieuwe geneesmiddelen, bijvoorbeeld een neusspray die aanvallen van epilepsie moet voorkomen. Die spray kan worden gebruikt onmiddellijk wanneer een aanval begint, zodat zijn progressie wordt afgeremd.

Syndicatie