Kansen op vroegtijdige dood nemen toe bij epilepsie-patiënten die medicijnen niet nemen

Kansen op vroegtijdige dood nemen toe bij epilepsie-patiënten die medicijnen niet nemen

Niet-innemen van medicijnen kan bij epilepsie de dood tot gevolg hebben

De kansen op een vroegtijdige dood nemen toe bij epilepsie-patiënten die hun medicijnen niet of onregelmatig nemen. Dat blijkt uit een studie die gebeurde onder leiding van researcher Edward Faught, onderzoeker aan het University of Alabama at Birmingham's Epilepsy Center. Faught en zijn team bestudeerden de medische gegevens van meer dan 30.000 mensen over een periode van 10 jaar.

Het onderzoek had betrekking op de periode 1997 tot 2006 en ze werd uitgevoerd bij 33.658 mensen die minstens twee voorschriften hadden gekregen voor medicijnen om epilepsie te bestrijden. Het bleek zeer belangrijk om de voorgeschreven medicatie tijdig in te nemen, zo bleek uit de resultaten van het onderzoek. Wie dat niet deed, liep een grotere kans op een vroegtijdige dood.

Wie zijn geneesmiddelen over een periode van drie maanden minder dan 80% op tijd nam, had driemaal meer kans op een vroegtijdige dood. De vergelijking werd gemaakt met epilepsie-lijders die hun medicatie wel op tijd en zoals voorgeschreven namen. De onderzoekers hielden bovendien rekening met andere factoren, zoals leeftijd, geslacht, andere medische problemen, de inname van andere geneesmiddelen enzovoort.

Epilepsie-patiënten die hun geneesmiddelen niet tijdig namen, liepen ook meer kans op hospitalisatie. Die kansen stegen met 86% in vergelijking met mensen die hun medicatie wel tijdig namen. Bovendien waren er nog andere nadelen verbonden aan het niet- of niet-tijdig innemen van de medicatie. Zo liepen epilepsie-patiënten die de medicatie-voorschriften niet of niet goed genoeg opvolgden 86% meer kans op hospitaalopname en meer dan 50% kans op een bezoek aan de spoedafdeling van een ziekenhuis. Ook de risico's op auto-ongevallen en bottenbreuken bleken in aanzienlijke mate te zijn toegenomen. Er was maar één uitzondering: hoofdwonden waren minder algemeen bij mensen die hun medicatie niet tijdig namen.

Faught noemde de resultaten van het onderzoek onrustwekkend, want uit onderzoek blijkt dat 30 tot 50% van de epilepsie-patiënten hun medicatie niet- of niet-tijdig innemen. Hij merkt op dat er verschillende redenen kunnen zijn waarom epilepsie-lijders hun geneesmiddelen onzorgvuldig innemen. De kostprijs kan bijvoorbeeld een reden zijn, maar ook neveneffecten, zwangerschap enzovoort. De epilepsie-patiënten mogen zich door deze factoren niet laten beïnvloeden en moeten hun geneesmiddelen blijven innemen, zo merkte Faught op.