Hoe effectief is een hersenoperatie bij epilepsie?

Resultaten operatie bij epilepsie-patiënten variëren van geval tot geval

In zware gevallen van epilepsie kan de behandelende dokter een operatie voorschrijven, een ingreep die qua aanpak verschilt van geval tot geval. De vraag luidt uiteraard hoe efficiënt zo’n operatie eigenlijk wel is. Wel, de resultaten van een operatie bij epilepsie-patiënten variëren van geval tot geval. In het beste geval blijven epilepsie-aanvallen uit en kan de patiënt als genezen worden beschouwd, hoewel de waakzaamheid natuurlijk nooit mag verslappen.

In andere gevallen wordt het aantal epilepsie-aanvallen sterk gereduceerd, hoewel af en toe nog een aanval kan gebeuren. Uiteraard is er ook het risico dat de epilepsie-aanvallen niet afnemen, zodat de operatie als mislukt kan worden beschouwd. In dat geval kan er besloten worden om een tweede operatie door te voeren, in de hoop dat die meer succes zal hebben.

Wie geen epilepsie-aanvallen meer krijgt, zal toch nog minstens een jaar medicatie moeten nemen. Het risico blijft namelijk aanwezig dat de epilepsie-aanvallen na verloop van tijd toch terugkeren. Naarmate de tijd verstrijkt en de epilepsie-aanvallen uitblijven, kan uiteindelijk de medicatie worden afgebouwd. Na verloop van tijd kan besloten worden om de medicatie helemaal te stoppen, dit wanneer de epilepsie-aanvallen volledig uitblijven.

Toch zijn er een aantal risico’s verbonden aan hersenoperaties ter voorkoming van epilepsie-aanvallen. Dit zijn de belangrijkste risico’s:

De gewone risico’s die aan elke operatie verbonden zijn: infectie, bloedstortingen, allergische reacties op de verdoving enzovoort.

De neurologische risico’s hebben onder andere te maken met het erger maken van bestaande problemen of het creëren van heel nieuwe problemen als gevolg van de operatie. In het ergste geval kunnen belangrijke functies zoals spaak, geheugen, beweging enzovoort verloren gaan.

Daarnaast zijn er de risico’s dat de operatie mislukt en dat ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen de epilepsie-aanvallen niet gestopt of gereduceerd worden. Daarom zal de dokter de mogelijke risico’s en voordelen met de patiënten doornemen.

In sommige gevallen kunnen nog zeldzame epilepsie-aanvallen voorkomen, ook al heeft de patiënt een succesvolle operatie ondergaan. In dat geval kan een tweede operatie worden ondernomen. Deze kan als objectief hebben om hersenweefsel dat als bron van de epilepsie-aanvallen geldt weg te nemen.

Syndicatie