Zwangere vrouwen met epilepsie moeten duidelijke afspraken met de dokter maken

Zwangere vrouwen met epilepsie moeten duidelijke afspraken met de dokter maken

Geneesmiddelen voor de bestrijding van epilepsie kunnen schadelijke neveneffecten hebben

Algemeen geldt dat zwangere vrouwen extra voorzichtig moeten zijn met het innemen van medicatie, kwestie van de ongeboren vrucht geen schade toe te brengen. Dat geldt eens te meer voor sommige geneesmiddelen voor de bestrijding van epilepsie, op de eerste plaats voor valproate (depakote). Over de mogelijke neveneffecten bij het gebruik van dit medicijn is het laatste woord nog niet gezegd.

Anderzijds is het nog niet helemaal duidelijk bij welke hoeveelheden valproate (depakote) neveneffecten kan veroorzaken en welke hoeveelheden van het medicijn als relatief veilig kunnen ervaren worden. De risico's zouden kleiner zijn bij een lage dosering, maar een ondergrens valt uiterst moeilijk te geven. De vraag is bovendien of meer onderzoek een antwoord op die vraag zal helpen formuleren. Kimford J. Meador, professor neurologie aan de Emory University in Atlanta en één van de auteurs van een studie omtrent het gebruik van valproate (depakote), is van mening dat het medicijn dan ook niet de voorkeur moet krijgen voor de behandeling van vrouwen met epilepsie wanneer deze vrouwen nog zwanger willen worden.

Anderzijds geeft Meador toe dat veel vrouwen beter op valproate (depakote) reageren dan op andere medicijnen voor de bestrijding van epilepsie. Hij adviseert in ieder geval niet om een behandeling met valproate (depakote) stop te zetten zonder overleg met de dokter te hebben gedaan. Voor veel vrouwen is valproate (depakote) namelijk het enige geneesmiddel dat met enige kans op succes nieuwe aanvallen van epilepsie zal voorkomen. Ook andere onderzoekers zitten op dezelfde golflengte. Daar viel te horen dat valproate (depakote) trouwens nu ook al niet eerste keuze was voor de behandeling van epilepsie bij vrouwen die aan kinderen dachten.

Page Pennell, professor of neurologie aan de Emory University en professioneel adviseur van de Epilepsy Foundation of America in Landover, meent dat het erg belangrijk is dat vrouwen hoe dan ook contact moeten opnemen met hun dokter wanneer ze als epilepsie-patiënten zwanger wensen te worden. Zijn advies is om bij zwangerschap in ieder geval te kiezen voor de veiligste medicijnen.

De guidelines van de toonaangevende American Academy of Neurology en andere gelijkaardige organisaties in het buitenland maken momenteel geen onderscheid wat betreft geneesmiddelen in verband met risico's bij zwangerschap. Verwacht wordt dat de American Academy of Neurology eerder vroeg dan laat nieuwe guidelines zal publiceren.

Syndicatie