Wanneer medische hulp zoeken bij een aanval van epilepsie?

In geval van zware of ongewone aanvallen van epilepsie blijft het aangewezen om de urgentiedienst te verwittigen

Epilepsie is een aandoening die op eender welk moment kan toeslaan. Het is verre aangenaam van de patiënt zelf, die vaak al jarenlang last heeft van aanvallen van epilepsie. Maar aanvallen van epilepsie kunnen ook buitenstaanders behoorlijk in paniek brengen. Wie niet gewend is aan het meemaken van een zware aanval (‘grand mal') kan aardig verschieten. Het gevolg is meestal paniek en niet weten wat doen.

In veel gevallen leidt die paniek er toe dat een ziekenwagen wordt gebeld en dat de patiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis verhuist. Het is natuurlijk de vraag of bij alle aanvallen van epilepsie ziekenhuisopname noodzakelijk is. In de meeste gevallen zal dat niet zo zijn. Een ‘grand mal' aanval kan echter heel wat paniek veroorzaken en het telefoontje richting urgentiedienst is dan snel gebeurd.

Er zijn echter een aantal gevallen van aanvallen van epilepsie dat het inderdaad verstandig is om een ziekenwagen te bellen. Dat is de op de eerste plaats het geval bij langdurige aanvallen van epilepsie, zeg maar aanvallen die meer dan vijf minuten duren. De aanvallen vergen zo'n hoge mate van energie dat ziekenhuisopname in geval van zo'n lange duur inderdaad de beste oplossing kan zijn, kwestie van erger te voorkomen.

Al zijn zorgwekkend zijn epilepsie-aanvallen die elkaar in snel tempo opvolgen. Wanneer de volgende aanval vlak na de vorige start, is het eveneens aangewezen om te vragen om snel medisch ingrijpen. De personen die de aanval heeft gekregen, zal op korte termijn ontzettend veel krachten verliezen.  
 
Medisch ingrijpen is eveneens noodzakelijk wanneer na een aanval van epilepsie, zeker wanneer het een ‘grand mal' aanval betreft, niet onmiddellijk weer wakker wordt wanneer de aanval is gestopt. Hetzelfde geldt a fortiori wanneer verschillende aanvallen elkaar opvolgen terwijl de persoon in kwestie tussenin niet bij bewustzijn is geweest.
 
Ook de combinatie van aanvallen van epilepsie met andere ziekten, zoals hartkwalen, diabetes enzovoort kan gevaarlijk zijn, in zo'n geval is het oproepen van een medisch interventieteam geen overbodige zaak. Hetzelfde geldt voor zwangerschap of wanneer de epilepsie-patiënt tijdens de aanval zichzelf heeft verwond. Vanzelfsprekend is medisch ingrijpen noodzakelijk wanneer de aanval in het water gebeurt (bij het zwemmen bijvoorbeeld) of wanneer het de eerste epilepsie-aanval is die de persoon in kwestie treft.

Syndicatie