Pro's en contra's generische medicijnen bij epilepsie-patiënten

Onzekerheid over voorschrijven generische geneesmiddelen voor epilepsie-patiënten blijft bestaan

Vormen generische medicijnen geen waardig alternatief voor de originele merknamen bij de behandeling van epilepsie-patiënten? Naar het antwoord op deze vraag werd al veel onderzoek gedaan. Op het eerste gezicht lijkt er geen verschil tussen de inname van generische medicijnen bij epilepsie-patiënten en bij patiënten die aan een andere aandoening lijden.

Laten we eerst een aantal redenen opgeven waarom generische medicijnen in normale omstandigheden even veilig zouden moeten zijn als ‘gewone' medicijnen (de merknamen dus).

-Generische medicijnen bevatten precies dezelfde hoeveelheid van het werkzame molecule (het eigenlijke geneesmiddel dus) als de originele.
-Generische medicijnen moeten voldoen aan dezelfde hoge standaards wat betreft zuiverheid, kwaliteit en kracht als de originele.
-Generische medicijnen helpen vrijwel dezelfde bloedspiegel neerzetten als de originele, hooguit is er sprake van verschillen die kunnen oplopen tot 3 à 4%.

De vraag luidt dan ook hoe er een gevaar kan zijn voor epilepsie-patiënten wanneer de ‘copy cats' zo sterk op hun originele voorgangers lijken. Volgens Jacqueline French, professor neurologie aan de New York University's School of Medicine, is er voor de meeste epilepsie-patiënten inderdaad geen verschil merkbaar. Een beperkte groep epilepsie-patiënten bevindt zich echter op een dunne scheidingslijn, waarbij geringe verschuivingen in bijvoorbeeld de medicatie de bloedspiegel licht kunnen doen wijzigen. Die kleine wijzigingen kunnen echter volstaan om aanvallen uit te lokken.

Bovendien worden medicijnen voorgeschreven aan epilepsie-patiënten op een andere en meer complexe manier door het metabolisme opgenomen. Bij andere aandoeningen speelt dat in veel mindere mate een rol. Wat voor patiënten van de meeste andere aandoeningen niet geldt, kan dus wel gelden voor epilepsie-patiënten: het originele medicijn is veel beter dan de copy cat. Er is inderdaad sprake van zeer kleine verschillen, maar die kleine verschillen kunnen in geval van epilepsie-patiënten wel doorslaggevend zijn. Uit onderzoek blijkt dat epilepsie-patiënten die generieken namen een veel lager niveau van het medicijn in hun bloed hadden dan zij die met het originele product behandeld werden.

Bovendien moet er ook nog een onderscheid worden gemaakt tussen laboratoriumtesten met medicijnen en inname door echte epilepsie-patiënten. Deze laatsten nemen vaak ook nog andere geneesmiddelen, waarmee een wisselwerking kan optreden.