Nieuwe medicijnen voor diabetes en epilepsie scoren onvoldoende ten opzichte van al bestaande

Nieuwe medicijnen voor diabetes en epilepsie scoren onvoldoende ten opzichte van al bestaande

Toelatingseisen worden steeds strenger

We bevinden ons nog maar eens in het hart van een economische storm en dat zullen we geweten hebben. Het wordt voor de farmaceutische bedrijven steeds moeilijker om nieuwe medicijnen op de markt te brengen aan een prijs die de uitgaven voor onderzoek & ontwikkeling dekt. Daardoor dreigt op wat langere termijn het niveau van de gezondheidszorg in Europa achteruit te boeren.

Duitsland vormt een goed voorbeeld van hoe de situatie momenteel evolueert. Farmabedrijven moeten daar kunnen bewijzen dat nieuwe geneesmiddelen daadwerkelijk beter werken dan oudere medicijnen die al geruime tijd op de markt zijn. Gebeurt dit niet, dan is het verboden om een hogere prijs voor de nieuwkomers te vragen. De farmaceutische bedrijven zijn vanzelfsprekend alles behalve te spreken over deze gang van zaken.

Ze kadert in een nieuwe wetgeving omtrent prijsvorming die in 2010 in Duitsland werd doorgevoerd. Het achterliggend objectief was heel eenvoudig: 2 miljard euro besparen in de gezondheidszorg. Hier wringt precies het schoentje: ook andere landen besparen waar dat mogelijk is en de gezondheidszorg wordt niet met rust gelaten. Maar de gevolgen van deze besparingen vallen niet te onderschatten.

Nieuwe medicijnen voor onder andere diabetes en epilepsie scoren onvoldoende ten opzichte van al bestaande, waardoor de introductie van deze nieuwkomers met horten en stoten verloopt. Gevolg is een algemene terughoudendheid van de farmabedrijven om nog grote risico’s te lopen via investeringen in nieuwe medicijnen.

De toelatingseisen voor nieuwe medicijnen worden steeds strenger en dat is volgens heel wat waarnemers een gevaarlijke situatie. Glaxo haalde bijvoorbeeld epilepsiemedicijn Trobalt van de markt nadat de Duitse overheid verklaarde dat het dit medicijn zou vergelijken met generische medicijnen. Glaxo wil nog wel onderhandelen met de Duitse regering over Trobalt, maar dreigt niettemin het geduld te verliezen. De vrees bestaat dat het met andere medicijnen en farmagroepen dezelfde richting zal uitgaan.

Syndicatie