Wat lokt een epilepsie-aanval uit?

Wat lokt een epilepsie-aanval uit?

Bij de meeste gevallen van epilepsie is de oorzaak niet bekend

We spreken meestal van epilepsie wanneer iemand meerdere epilepsie-aanvallen heeft gehad. Eén enkele epilepsie-aanval is meestal onvoldoende om van epilepsie te mogen gespreken. De vraag is uiteraard wat epilepsie-aanvallen uitlokt. Voor de meeste gevallen van epilepsie is de oorzaak niet bekend, we weten eigenlijk alleen met zekerheid dat het om een bepaalde vorm van hersenbeschadiging gaat.

Het is echter niet bekend wat epilepsie-aanvallen uitlokt. Meestal gebeuren deze aanvallen wanneer de elektrische impulsen in de hersenen een bepaalde limiet overschrijden. Die impulsen verspreiden zich naar de nabijgelegen delen van de hersenen, waardoor zich ook daar een ongecontroleerde storm van elektrische activiteit voordoet. De elektrische impulsen verplaatsen zich naar de spieren en lokken daar ongecontroleerde bewegingen en samentrekkingen uit. Buitenstaanders spreken van epilepsie-aanvallen.

Het is dus niet bekend wat epilepsie-aanvallen uitlokt. Jaarlijks komen er wereldwijd honderdduizenden nieuwe gevallen van epilepsie bij, waarvan ongeveer een op drie bij kinderen. Slechts in een minderheid van de gevallen kan er een oorzaak voor de epilepsie-aanvallen worden gevonden. Ook voor epilepsie kan de oorzaak maar in bepaalde gevallen worden gegeven, eigenlijk gaat het om een minderheid van de epilepsie-patiënten. Opvallend is wel dat kinderen en ouden van dagen het meest door epilepsie getroffen worden.

In een aantal gevallen kan epilepsie toegeschreven worden aan kwetsuren aan de hersenen. Een aantal gevallen lopen meer risico op epilepsie dan andere. We zetten een aantal frequente risico-situaties even op een rijtje:

Een laag zuurstofgehalte tijdens de geboorte
Hersentumoren
Kwetsuren aan de hersenen tijdens de geboorte of tijdens de jeugd
Meer algemeen pijn aan het hoofd
Infecties zoals meningitis of encephalitis
Een hersenberoerte of een andere vorm van hersenbeschadiging
Abnormale gehaltes van zout of suiker in het bloed

Oorzaken van epilepsie-aanvallen

Sommige factoren kunnen epilepsie-aanvallen uitlokken, het komt er dus op aan om die factoren te mijden en zo epilepsie-aanvallen te vermijden

Vergeten om medicatie in te nemen
Zwaar alcoholgebruik
Cocaïne of andere oppeppende drugs zoals ecstasy
Gebrek aan slaap
Andere geneesmiddelen die kunnen reageren op medicatie voor epilepsie
Bij één op twee vrouwen komen epilepsie-aanvallen nogal eens voor in periodes van de menstruatie. Wijzigingen in de medicatie of aanvullende geneesmiddelen kunnend dit voorkomen

Syndicatie