Genen spelen rol bij dyslexie

Genen spelen rol bij dyslexie

 Dyslexie komt veel meer voor dan algemeen wordt aangenomen. Volgens statistieken verstrekt door de National Institute of Health zou in de Verenigde Staten ongeveer 15% van de bevolking moeilijkheden met lezen hebben.
 
Ook schrijven, spelling, wiskunde en in sommige gevallen zelfs muziek kunnen problemen veroorzaken. Driemaal meer jongens dan meisjes zijn gevoelig voor dyslexie.
 
De aandoening heeft weinig te maken met het herkennen van de visuele vorm van woorden. Het is eerder zo dat de hersenen van mensen met dyslexie op een andere manier werken, waardoor het fonologisch bewustzijn niet volledig functioneert.
 
Van kinderen met dyslexie kan vaak gezegd worden dat ze een gebrek aan motivatie hebben of niet hard genoeg hun best doen. Een meer positief beeld spreekt echter over multidimensionaal denken. Dyslexie zou dan gepaard gaan met een grote creativiteit op het vlak van kunst, design, informatica en denken in de breedte.
 
Erfelijkheid speelt een belangrijke rol bij dyslexie, onderzoek hebben inmiddels de genen geïdentificeerd die verantwoordelijk kunnen zijn voor de aandoening. Er zouden structurele verschillen optreden in de hersenen, vooral in de linkerhelft er van.

 

Syndicatie