Welke zijn de symptomen van dyslexie bij kinderen in het lager onderwijs?

Welke zijn de symptomen van dyslexie bij kinderen in het lager onderwijs?

Signalen die wijzen op dyslexie kunnen zeer uiteenlopend zijn

Kinderen met dyslexie worden met een aantal praktische problemen geconfronteerd, onder andere wat betreft de ontwikkeling van de motorische vaardigheden. Die problemen kunnen heel divers zijn. Zo kan het kind bijvoorbeeld maar niet begrijpen hoe hij of zij een pen moet vasthouden. Ook het aanleren van tandenpoetsen kan bijvoorbeeld problemen opleveren.

In het geval van dyslexie is het zeer belangrijk dat op een tijdig tijdstip in de ontwikkeling van het kind wordt ingegrepen. Gebeurt dit niet, dan kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Kinderen met dyslexie kunnen zeer erg leiden onder deze aandoening, onder andere ook al omdat ze door de klasgenootjes vaak met de vinger nagewezen of zelfs gepest worden. Daardoor kan het kind op een cruciale fase in zijn ontwikkeling sociaal geïsoleerd raken.

Concreet wil dit zeggen dat het voor de ouders en de leraars belangrijk is om de symptomen van dyslexie tijdig te herkennen. Hierbij dient men echter op de hoede te zijn voor overdrijving. Vaak wordt de diagnose ‘dyslexie' gesteld op basis van vage vermoedens. Uiteindelijk moet de beslissing ‘al of niet dyslexie' genomen worden door specialisten, door mensen uit het vak. Wel kunnen ouders en leraars een waarschuwingsfunctie vervullen door tijdig attent te maken op bepaalde factoren die in de richting van dyslexie wijzen.

Er zijn een aantal duidelijke signalen die in de richting van dyslexie wijzen bij kinderen in het lager onderwijs:

Kinderen met dyslexie kunnen moeite hebben om het alfabet te leren, en/of cijfers, de dagen van de week, kleuren vormen
Zelfs het spellen of schrijven van de eigen naam kan in geval van dyslexie problemen opleveren
Typisch zijn ook de problemen om de klanken in woorden te onderscheiden en/of om klanten te mengen om zo woorden te vormen

Wanneer het kind met dyslexie min of meer kan lezen, kunnen nieuwe problemen opduiken. We denken daarbij onder andere aan:

Problemen met het lezen van een enkel woord dat niet door andere woorden is omringd
Het erg traag vaststellen van het onderscheid tussen letters en woorden
Verwarring bij korte woorden die nochtans qua klankkleur of uitzicht niet op elkaar lijken, zoals bijvoorbeeld ‘de' of ‘het', ‘doen' of ‘doet' enzovoort
Het voortdurend maken van spellingsfouten kan eveneens in de richting van dyslexie wijzen
Letters die sterk op elkaar vergelijken verwisselen, zoals bijvoorbeeld de d en de b
Woorden omdraaien, zoals bijvoorbeeld pot en top
Letters op hun verkeerde zijde plaatsen, wat bijvoorbeeld mogelijk is met w en m of met u en n
Het verwisselen van woorden die sterk op elkaar gelijken zoals peer en reep
Kinderen met dyslexie zullen ook woorden door elkaar gebruiken die wel enige verwantschap vertonen, zoals bijvoorbeeld huis en thuis

Syndicatie