Wat zijn de oorzaken van dyslexie?

Wat zijn de oorzaken van dyslexie?

De wetenschap heeft de echte oorzaken van dyslexie nog niet achterhaald

Researchers hebben ontdekt dat dyslexie veroorzaakt wordt door een verschil in de manier waarop een dyslectisch brein verkregen informatie verwerkt. De wetenschap heeft de echte oorzaken van dyslexie echter nog niet achterhaald, hoewel er in de afgelopen jaren heel wat onderzoek rond werd gedaan. Dat onderzoek heeft onder andere opgeleverd dat het genetisch in ieder geval een belangrijke rol speelt in het verhaal. Dyslexie zou met andere woorden op een bepaalde manier erfelijk kunnen zijn. Waarschijnlijk gaan we in de komende decennia meer te weten komen over dyslexie en over de manier waarop we deze aandoening kunnen behandelen.

Het zou inderdaad wenselijk zijn dat er een behandelingsmethode voor dyslexie wordt ontdekt, want kinderen met dyslexie lopen een groot risico op emotionele problemen. Die hebben dan niet zo veel te maken met de ziekte zelf, maar wel met de dagelijkse frustratie en het gevoel van te falen die dyslexie met zich meebrengt. Kinderen met dyslexie kunnen namelijk op school een achterstand inlopen, terwijl ze zich vaak in hun dagelijkse omgeving moeilijk kunnen aanpassen.

Een recente studie over dyslexie toonde aan dat kinderen met deze aandoening zich tot en met de kleuterklas min of meer normaal ontwikkelen. Van emotionele problemen is in dat stadium meestal nog geen sprake. Die emotionele problemen duiken meestal pas in een volgend stadium op, namelijk wanneer op school de problemen met lezen en leren aan de oppervlakte gaan komen. Het is dus zaak om te proberen dyslexie zo snel mogelijk te dectecteren.

Wanneer dat niet gebeurt, gaan de resultaten op school achteruitgaan zonder dat aanvankelijk duidelijk is waarom. Het kind in kwestie zal met tegenzin naar school gaan, waardoor de resultaten nog verder achteruitgaan. Zowel de leraars als de ouders zullen van mening zijn dat het kind niet genoeg zijn best doet. Straffen zijn dan het gevolg, waardoor de schoolresultaten nog verder achteruitboeren.

Het kind gaat zelf het gevoel krijgen dat hij of zij dom is, met een verlies aan zelfvertrouwen tot gevolg. Dat gebrekkig zelfvertrouwen kan een onderdeel van zijn of haar identiteit gaan vormen. Tegen die achtegrond is het niet verbazingwekkend dat kinderen met dyslexie een grotere kans lopen om emotionele problemen te ontwikkelen. In het ergste geval kunnen zelfs depressies het gevolg zijn. Gelukkig wordt dyslexie nu veel sneller herkend dan dat in het verleden het geval was. Gedurende lange tijd werd de aandoening niet goed begrepen. Tegenwoordig wordt meteen onderzocht of er geen sprake is van dyslexie wanneer een kind leer- of leesproblemen heeft. Er zijn bovendien veel verschillende behandelingsmethoden beschikbaar om dyslexie aan te pakken.

Syndicatie