Welke zijn de symptomen van dyslexie bij kinderen in de laatste jaren van het lager onderwijs?

Welke zijn de symptomen van dyslexie bij kinderen in de laatste jaren van het lager onderwijs?

Laat het stellen van de diagnose dyslexie steeds aan specialisten over

Kinderen met dyslexie worden vanaf hun prilste jeugd met een aantal praktische problemen geconfronteerd. Die kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden. Die problemen kunnen zeer verschillend van aard zijn, in zoverre dat ze door ouders en/of onervaren leraars niet altijd worden herkend.

Bovendien kunnen de symptomen van dyslexie veranderen naarmate een kind ouder wordt. Op prille leeftijd - zeg maar de periode van het leren lezen en schrijven - kan een kind bijvoorbeeld maar moeilijk aangeleerd worden hoe een pen op de juiste manier wordt vastgehouden. Maar problemen die verband houden met dyslexie zijn niet alleen terug te brengen tot lezen of schrijven. Ook gewone alledaagse dingen doen, kan in sommige gevallen problemen opleveren.

In de eerste fase dat een kind onderwijs volgt, zal het proces van leren en vooral van leren lezen voor problemen zorgen. Kinderen met dyslexie leren meestal minder snel dan hun leeftijdsgenootjes die geen dyslexie hebben. Daardoor kan hun achterstand op school steeds groter worden. Sommige ouders wijten de problemen van hun kind aan luiheid, waardoor hij of zij regelmatig gestraft wordt. Op die manier worden de problemen natuurlijk niet opgelost, wel integendeel.

Het zal duidelijk zijn dat een goed begrip van dyslexie noodzakelijk is om de aandoening te herkennen en vervolgens om op de juiste manier hulp te verstrekken. Ouders van kinderen die mogelijk aan dyslexie lijden, moeten daarom extra aandachtig zijn. Dat aandachtig zijn, mag uiteraard niet in paranoïa stranden, niet elk kind dat één of enkele symptomen van dyslexie vertoont, heeft ook daadwerkelijk dyslexie. Vaak hangen ouders aan hulpverleners uitgebreide verhalen op over de dyslexie-problemen van hun kind, terwijl het kind in kwestie helemaal geen dyslexie heeft. Het komt er op aan om de symptomen van dyslexie in alle fase van het opgroeien duidelijk te onderscheiden.

Maar welke zijn de symptomen van dyslexie bij kinderen in de laatste jaren van het lager onderwijs? Die dyslexie-symptomen kunnen de volgende zijn:

Minder goed kunnen lezen dan op basis van de leeftijd en het leerjaar mag worden verwacht
Het verwarren van woorden die goed op elkaar gelijken, waardoor het voorlezen van een zin tot een ware kakofonie kan uitgroeien
Kinderen met dyslexie zijn meestal erg traag bij het herkennen van bijwoorden, voorvoegsels enzovoort
Typisch zijn ook de problemen met spelling, dezelfde woorden worden op één pagina op verschillende manieren gespeld
Een kind met dyslexie zal vermijden om in het openbaar te lezen
Problemen kunnen ook opduiken bij woorden die in de wiskunde gebruikt worden
Een moeilijk of bijna onleesbaar handschrift kan een symptoom van dyslexie zijn, het kind kan de pen op de verkeerde manier vastpakken
Kinderen met dyslexie gaan proberen om schrijven te vermijden

Syndicatie