Kinderen met dyslexie leren niet beter lezen door één oog dicht te houden

Kinderen met dyslexie leren niet beter lezen door één oog dicht te houden

Harop leren lezen met feedback kan wel een oplossing bieden

De behandeling van kinderen met dyslexie vergt duidelijk een speciale aanpak. Het komt er op aan om de symptomen van dyslexie zo snel mogelijk te herkennen, zodat er ook zo snel mogelijk kan worden ingegrepen. Hoe sneller de ingreep, hoe meer kans er is dat het kind in kwestie toch op een aanvaardbare manier zal leren lezen. Uiteraard zal lezen nooit echt eenvoudig zijn voor iemand met dyslexie.

Bij het vaststellen van dyslexie is de eerste stap een gesprek met de school en met de leraars. Daaruit zal moeten blijken hoe ernstig de dyslexie-problemen zijn en in welke mate school en leraars in staat zijn om ze te helpen opvangen. In geval van een goede opvang zal het proces om te leren lezen aanzienlijk makkelijker verlopen. Soms kunnen problemen bij het leren lezen in school zelfs in aanzienlijke mate voorkomen worden.

Uiteindelijk moet voor kinderen met dyslexie een speciaal leerprogramma afgesproken worden, waarbij aan bepaalde punten meer aandacht wordt besteed dan bij kinderen die niet aan dyslexie lijden. In zo'n programma wordt ook met doelstellingen gewerkt, waarbij regelmatig een evaluatie over het al dan niet realiseren van de gestelde objectieven wordt ingelast. Op basis van de vooruitgang gemaakt door het kind kan het programma vervolgens aangepast worden.

De meest doeltreffende manier om kinderen met dyslexie bij te sturen, is een combinatie van educatieve methoden. In ieder geval is daarbij ruimte voor fonetische educatie waarbij het kind met dyslexie wordt aangeleerd hoe letters aan klanken kunnen gelinkt worden (de zogenaamde fonemen) en op die manier woorden vormen.

Ook een oraal leerproces onder begeleiding, waarbij het kind met dyslexie hardop voorleest onder begeleiding, kan een belangrijkste stap in de goede richting vormen van het vloeiend leren lezen. Het kind moet de gegeven instructies duidelijk begrijpen en deze instructies moeten ook regelmatig op een systematische manier worden herhaald. Op die manier zal het kind in de meeste gevallen sneller leren lezen dan op de gewone traditionele manier.

In het verleden werd aangenomen dat leren lezen met één oog bedekt een goede manier was om kinderen met dyslexie op weg te helpen. Zowel de American Academy of Pediatrics als de American Academy of Ophthalmology zijn echter van mening dat deze manier van werken niet doeltreffend is. Het is namelijk zo dat dyslexie veroorzaakt wordt door een andere werking van de hersenen en die door visuele functies. Belangrijk om te begrijpen is dat dyslexie iets voor het leven is. Zelfs wanneer heel vroeg in de jeugd wordt ingegrepen, kan het voor een kind extra moeilijk zijn voor een kind om te leren lezen.