Dyslexie heeft niets te maken met intelligentie

Dyslexie heeft niets te maken met intelligentie

Veel kinderen met dyslexie worden slecht begrepen

Dyslexie is een aandoening waar nog heel wat misverstanden rond bestaan. Veel kinderen met dyslexie worden slecht begrepen, ze worden verdacht van slechte wil te zijn of gewoon dom. Dyslexie heeft echter niets te maken met intelligentie, integendeel zelfs. Het vaststellen van de diagnose kan een eerste aanzet geven tot een oplossing voor het probleem.

Ouders staan vaak perplex wanneer ze tot de conclusie komen dat hun kind slecht presteert op school of moeite heeft om een boek te lezen. In de kleutertijd leek er namelijk niets aan de hand te zijn en mocht de intellectuele ontwikkeling van het kind ‘normaal' worden genoemd. Sommige ouders denken dat ze zich vergist hebben en dat hun kind toch minder intelligent is dan eerst gedacht. Anderen verdenken het kind van luidheid of van niet-opletten.

Van al die veronderstellingen klopt echter geen enkele, het simpele antwoord is dat uw kind aan dyslexie lijdt. Dat kan voor het kind zelf ook frustrerend zijn. De andere kinderen op school leren bij wijze van spreken spelenderwijs allerlei dingen die het zelf maar niet aangeleerd krijgt. Ouders zullen vanzelfsprekend ontgoocheld zijn wanneer ze te horen krijgen dat het kind aan dyslexie lijdt.

Het goede nieuws is dat we tegenwoordig al heel wat meer weten over dyslexie als dusdanig. Bovendien zijn er programma's ontwikkeld om kinderen met dyslexie te helpen die handicap te overwinnen. Daardoor is het kind verzekerd alle hulp te kunnen krijgen die verkrijgbaar is.

Het is niet helemaal duidelijk hoeveel procent van de kinderen dyslexie ontwikkelen, een voorzichtige schatting spreekt van 5 tot 10% met leermoeilijkheden die mogelijk verband kunnen houden met dyslexie. De voornaamste symptomen zijn leesmoeilijkheden en problemen met het verstaan van geschreven taal. Kinderen met dyslexie ondervinden vaak moeilijkheden om de basisvaardigheden aan te leren, wat tot gevolg heeft dat hun slaagkansen op school meteen ingeperkt zijn.

Het probleem is dat kinderen met dyslexie problemen hebben met de procesvorming wanneer ze naar een woord kijken. Die problemen kunnen zich vertalen in het feit dat ze het ‘geluid' dat bij een bepaald letter of woord hoort niet kunnen begrijpen. Hetzelfde probleem kan zich voordoen bij de geluiden van alle letters die samen een woord vormen. Kinderen met dyslexie hebben vaak ook problemen met schrijven, spellen, spreken, wiskunde enzovoort.

Syndicatie