Hoe kan dyslexie behandeld worden?

Hoe kan dyslexie behandeld worden?

Dyslexie kan op verschillende manieren behandeld worden

Ouders kunnen kinderen met dyslexie effectief ondersteunen, op de eerste plaats door een beter begrip van de aandoening. Door dyslexie te begrijpen, wordt het ook makkelijker om in te spelen op specifieke behoeften van uw kind. Dat is nodig ook, want dyslexie kan lijden tot allerlei psychische aandoeningen. Het hebben van dyslexie kan leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen of gedragsproblemen, die op hun beurt opnieuw het leesvermogen aantasten. Aarzel niet om hulp te zoeken wanneer een kind als gevolg van dyslexie het zelfvertrouwen ziet ondermijnd worden.

Kinderen met dyslexie zijn vaak intelligent, wat echter niet belet dat leren lezen een probleem kan vormen. Hoe vroeger dyslexie wordt vastgesteld en hoe vroeger er tegen wordt opgetreden, hoe betere successen geboekt kunnen worden. Dat bekent dat het kind met dyslexie zal leren lezen in de mate van het mogelijke. Welke mate, dat zal afhangen van kind tot kind.

Bij de behandeling van dyslexie is op de eerste plaats aanmoediging een belangrijke factor. Een kind met dyslexie zal ondersteund worden en dat veronderstelt een grote betrokkenheid bij zijn of haar opvoeding. Ouders van kinderen met dyslexie kunnen hun kinderen de strategie helpen aanleren die het hun makkelijker maakt om om te gaan met de aandoening. Mits de juiste aanpak kunnen kinderen met dyslexie perfect een leerproces doorlopen, ondanks hun aandoening. Heel wat kinderen met dyslexie zullen op een later tijdstip in hun leven met succes universitaire studies doen.

Van medicijnen is bij de behandeling van dyslexie geen sprake. Wel bestaan er een aantal educatieve tools die kinderen met dyslexie kunnen helpen leren lezen. Zoals we hierboven al zeiden, is het op de eerste plaats belangrijk om zelf voldoende kennis over de aandoening op te steken. Behandeling van dyslexie op heel jonge leeftijd kan het leesproces helpen verbeteren en zelfs leesproblemen in de eerste schooljaren helpen verbeteren.

Wel moet u er steeds rekening mee houden dat lezen nooit echt makkelijk zal worden voor mensen met dyslexie. Bij jonge kinderen met dyslexie kan een individueel leerprogramma succesvol zijn, maar dergelijk programma is vanzelfsprekend niet goedkoop. Heel wat kinderen met dyslexie zullen zich echter weten aan te passen aan het gewone leerproces op school, ook zal er wat extra begeleiding noodzakelijk zijn.

Syndicatie