Wat zijn de symptomen die in de richting van dyslexie wijzen bij heel jonge kinderen?

Wat zijn de symptomen die in de richting van dyslexie wijzen bij heel jonge kinderen?

Lijstje met dyslexie-signalen is vrij uitgebreid

Dyslexie is een aangeboren stoornis die niet kan worden voorkomen of genezen. Wel is na een behandeling een gevoelige verbetering mogelijk, maar om een behandeling op te starten moeten uiteraard eerst de symptomen van dyslexie herkend worden. De medische wetenschap dringt er telkens opnieuw op aan om zo snel mogelijk in te grijpen. Ouders met kinderen die aan dyslexie lijden, moeten beseffen dat deze een normaal leerproces kunnen doorlopen maar wel op een andere manier dan kinderen die niet aan dyslexie lijden.

In geval van kinderen moet worden gekozen voor een meer individuele aanpak, met bijvoorbeeld grote letters en cijfers in klei of driedimensionele technieken. Op die manier zal een kind met dyslexie toch leren lezen zoals de leeftijdgenootjes. Waar het dus op aan komt, is de om de signalen die wijzen op dyslexie zo snel mogelijk te herkennen. Maar welke zijn dan die symptomen? Verwarring is mogelijk, want sommige symptomen die zouden kunnen wijzen op dyslexie hebben bijvoorbeeld te maken met visuele problemen, spraakproblemen enzovoort.

Er dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen dyslexie op verschillende leeftijden. Uiteraard zal bij een kind van drie of vier jaar nog geen sprake kunnen zijn van leesmoeilijkheden, om de eenvoudige reden dat kinderen van die leeftijd (meestal) nog niet kunnen lezen. Daarom dient er een onderscheid te worden gemaakt wat betreft dyslexie-signalen naargelang van de leeftijd.

Bovendien zijn de ouders van tegenwoordig overalert geworden wat signalen betreft die in de richting van dyslexie. Vaak zal veel te snel de conclusie worden getrokken dat een kind dyslexie heeft, terwijl dat helemaal niet het geval is. Daarom is het belangrijk om te weten dat een kind aan verschillende dyslexie-symptomen moet beantwoorden alvorens er daadwerkelijk van deze aandoening kan worden gesproken. Alvorens een kind wordt getest op dyslexie moet het aan verschillende symptomen beantwoorden.

Dit zijn duidelijke signalen die in de richting van dyslexie wijzen bij heel jonge kinderen zeg kleuters:

Op latere leeftijd beginnen te praten dan normaal is
Meer moeite hebben dan andere kinderen om woorden uit te spreken, waarbij verschuivingen van lettertekens kunnen plaatsvinden (bijvoorbeeld ‘wieze voorden' in plaats van ‘vieze woorden')
Erg traag zijn wat betreft het toevoegen van nieuwe letters aan het woordenboek, waarbij het kind met dyslexie niet in staat is om het juiste woord te herhalen
Kleuters spelen graag met woorden, bijvoorbeeld door rijmpjes te maken. In geval van dyslexie kan er een probleem zijn om rijmwoorden te vinden

Syndicatie