Aanmoediging, steun en hulp zijn belangrijk voor kinderen met dyslexie

Aanmoediging, steun en hulp zijn belangrijk voor kinderen met dyslexie

Moedig uw kind aan om de dingen te doen die het graag doet

Aanmoediging, steun en hulp zijn belangrijk voor kinderen met dyslexie. Wat aanmoediging betreft: moedig het kind aan regelmatig te lezen. Prijs hem of haar voor zijn inspanningen, daarbij steeds rekening houdend dat lezen voor het kind een hele opgave kan zijn. Door regelmatig te lezen, ook al gebeurt dit met horten en stoten, zal het kind zijn leescapaciteiten alleen maar verbeteren.

Zorg ook dat uw kind ondersteund wordt bij het maken van huiswerk. De eerste voorwaarde is dat hij of zij over een rustige plek in huis beschikt, waar niet te veel afleiding is. Gun uw kind ook voldoende tijd om zijn of haar huiswerk te doen. Opjagen heeft weinig zin, zeker niet in het geval van kinderen met dyslexie. Leg het nodige geduld aan de dag. De creatie van een rustige stressvrije omgeving is erg belangrijk in de dyslexie-problematiek. Aarzel indien mogelijk niet om beroep te doen op gespecialiseerde hulp indien zulks nodig zou zijn. Die hulp is vaak goedkoper dan u denkt.

Moedig uw kind aan om de dingen te doen die het graag doet. Kunst, theater, sport, muziek enzovoort zijn buitenschoolse activiteiten die een positieve uitlaatklep bieden voor kinderen met dyslexie. Bovendien biedt dit soort activiteiten kinderen de kans om uit te blinken, wat dan weer goed is voor hun zelfvertrouwen. Uiteindelijk zal elk kind met dyslexie ergens toch wel goed in zijn.

Geef uw kind zoveel mogelijke positieve feedback en aanmoediging. Ook al krijgt een kind met dyslexie volledige samenwerking van leraars en van de school, toch zal het kind er regelmatig aan herinnerd worden dat het ‘anders' is. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door opmerkingen van leerlingen uit de klas. Dat heeft uiteraard invloed op de gemoedsgesteltenis van het kind. Dit effect kan deels worden opgevangen door een kind met dyslexie regelmatig te prijzen en aan te moedigen.

Aarzel niet om onmiddellijk hulp te zoeken wanneer een kind met dyslexie symptomen van emotionele stress vertoont. Elk kind heeft hoogtes en laagtes, maar kinderen met dyslexie kunnen daar meer kwetsbaar voor zijn dan anderen. Het heeft natuurlijk weinig zin om bij elke kleine klacht naar een hulpverlener te snellen. Toch moet gereageerd worden op signalen die kunnen wijzen op angst, verwardheid, depressie of zich slecht voelen enzovoort. Een deskundige met betrekking tot dyslexie kan in dit geval goed advies geven.

Syndicatie