Testen voor vaststelling of diagnose dyslexie zijn verkrijgbaar

Testen voor vaststelling of diagnose dyslexie zijn verkrijgbaar

Behandeling van dyslexie kan vervolgens op verschillende manieren gebeuren

Dyslexie is een specifieke aandoening die onder andere leesmoeilijkheden met zich meebrengen. Kinderen met dyslexie kunnen als gevolg van de aandoening zware emotionele problemen oplopen. Daarom is het belangrijk om dyslexie-symptomen tijdig te herkennen. Testen voor het vaststellen zijn beschikbaar. Ouders die vermoeden dat hun kind dyslexie heeft, kunnen het zo'n test laten afleggen. Dat gebeurt best in samenspraak met behandelende geneesheer.

Het lijdt weinig twijfel dat zo'n test van levensbelang voor de toekomst van een kind kan zijn. Blijft het probleem van dyslexie onbehandeld, dan kan dit leiden tot frustratie, een mislukte carrière in school, een gebrek aan zelfvertrouwen en andere emotionele problemen. In het ergste geval kan er zelfs sprake zijn depressies. Tijdig ingrijpen is daarom absoluut noodzakelijk.

Hoe verloopt een test op dyslexie in de praktijk? Van het kind wordt gevraagd om te lezen of te schrijven, terwijl de waarnemer uitkijkt naar signalen die in de richting van dyslexie kunnen wijzen. Die waarnemer kan vanzelfsprekend één van de ouders (beide mag uiteraard ook), maar gezien het specifiek karakter van de test is het misschien toch beter om het afleggen van de test aan een dyslexie-specialist over te laten.

Kleine signalen kunnen namelijk in de richting van dyslexie wijzen en die signalen zullen waarschijnlijk niet door iedereen geabsorbeerd worden. Signalen die op dyslexie wijzen kunnen onder andere regelmatig corrigeren zijn, het toevoegen of weglaten van woorden, woorden uit een andere zin gebruiken, woorden of letters op de verkeerde plaats plaatsen enzovoort. Er zijn dus wel degelijk heel wat signalen die in de richting van dyslexie wijzen.

Ook de lichaamstaal kan een signaal opleveren dat in de richting van dyslexie wijst. Iemand die met dyslexie heeft af te rekenen, zal vaker zijn of haar keel schrappen, rustpauzes inlassen, angst voor het afleggen van de test vertonen enzovoort. Kenners van deze symptomen zullen vrij snel in de gaten hebben of het al dan niet om dyslexie gaat.

Zodra de diagnose dyslexie is gesteld, kan met de behandeling worden gestart. Om alle misverstanden te vermijden: volledige genezing van de aandoening is (nog niet) mogelijk. De behandeling van het dyslexie-probleem kan echter tot gevoelige verbeteringen leiden. Het belang van snel ingrijpen kan echter niet genoeg benadrukt worden.

Syndicatie