Welke signalen of symptomen kunnen op dyslexie wijzen?

Dyslexie kan variëren van matig tot ernstig, aard van de aandoening is afhankelijk van persoon tot persoon

dyslexie

Kinderen die lijden aan dyslexie hebben één ding gemeen: ze hebben moeite om de informatie te verwerken die ze zijn wanneer ze een woord hebben.

Ofwel kan dyslexie betrekking hebben op één enkele letter, ofwel op een groep van letters of woorden.

Geconfronteerd met dergelijke uitdagingen hebben kinderen met dyslexie vaak moeite om te schrijven, te lezen, te spellen of te rekenen.

Welke signalen of symptomen kunnen op dyslexie wijzen?, is een vaak gestelde vraag.

De vraag stellen is (eens te meer) makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker.

De vorm van dyslexie kan variëren van matig tot ernstig, de aard van de aandoening is afhankelijk van persoon tot persoon.

Toch zijn er een aantal signalen die regelmatig terugkomen. Het betreft bij jonge kinderen de volgende:

 

 • Traag praten
 • Problemen om woorden uit te spreken
 • Moeite om woorden op een rij te zetten
 • Het moeilijk aanleren van basiskennis als het alfabet, kleuren en nummers
 • Problemen met het handschrift en met andere motorische vaardigheden 
 • Het verwarren van letters zoals een ‘b' of een ‘d' en/of met de volgorde van letters binnen een woord
 • Verwarring wat betreft letters en de bijhorende klank

 

Ongeveer een kwart van de patiënten met dyslexie ontwikkelt eveneens een vorm van Attention Deficit Hyperactivity Disorder ( ADHD)

Bij oudere kinderen met dyslexie of bij volwassen kunnen de signalen of symptomen heel anders zijn dan bij jonge kinderen.

Het is dan ook belangrijk dat het onderscheid moet worden geraakt. Uiteraard moet er rekening gehouden worden dat kinderen op latere leeftijd al een heel leerproces doorgemaakt hebben en dus in normale omstandigheden al heel wat geleerd zouden moeten hebben.

Dit zijn signalen die op latere leeftijd op dyslexie kunnen wijzen:

 

 • Moeilijkheden met lezen, schrijven en spellen
 • Voortdurend problemen met school, het (oudere) kind kan meestal het tempo van de andere kinderen niet volgen
 • Grote problemen met het aanleren van vreemde talen (het schrijven van de eigen taal levert al problemen op)
 • Een slecht handschrift dat voor buitenstaanders meestal onmogelijk te lezen is
 • Problemen met het onthouden van cijfers
 • Moeilijkheden om een bepaalde richting in het schrift te herkennen, bijvoorbeeld proberen te lezen van rechts naar links in plaats van omgekeerd

 

Syndicatie