Vroeg ingrijpen kan resultaat hebben bij kinderen met dyslexie

Vroeg ingrijpen kan resultaat hebben bij kinderen met dyslexie

Definitieve behandeling voor dyslexie is (nog) niet beschikbaar

Er is momenteel nog geen definitieve behandeling voor dyslexie beschikbaar. Rond deze aandoening is weliswaar heel wat onderzoek verricht, maar waarom het ene kind wel dyslexie ontwikkelt en het andere niet is nog geen duidelijkheid. De wetenschap beschikt over aanwijzigingen dat genetica een rol speelt in het verhaal. Op welke manier dat precies gebeurt, is nog niet duidelijk. Momenteel lopen er heel wat onderzoeksprojecten rond dyslexie. Vroeg of laat gaat dat onderzoekswerk toch vruchten opleveren.

Belangrijk is in ieder geval dat dyslexie zo snel mogelijk (h)erkend wordt, zodat er kan worden ingegrepen. Daarom is het belangrijk dat kinderen vanaf een bepaalde leeftijd goed in de gaten worden gehouden wat mogelijke symptomen van dyslexie betreft. Uiteraard zal ook in dat geval genezing niet mogelijk zijn, maar wel kan tijdig ingrijpen kinderen met dyslexie aanmoedigen en helpen om in school vooruitgang te boeken. Op die manier kan hun handicap grotendeels goedgemaakt worden.

Wie vermoedt dat zijn of haar kind dyslexie heeft, moet zo snel mogelijk gespecialiseerde wetenschappers raadplegen. Vanzelfsprekend zullen ook de leraars op school op hun hoede zijn voor symptomen die in de richting van dyslexie kunnen wijzen. Uiteindelijk zal een dokter alleen maar de diagnose van dyslexie stellen, veel meer dan dat zal hij niet kunnen doen. Voor de behandeling van de aandoening zijn er andere hulpverleners beschikbaar. De eigenlijke behandeling zal gebeuren door een psycholoog, een spraaktherapeut enzovoort.

In eerste instantie zal een kind met dyslexie beoordeeld worden, waarbij een stand van zaken opgemaakt wordt van wat kan en van wat niet kan. Op basis van die beoordeling kan een eerste plan uitgewerkt worden dat het leven van het kind op school of thuis vergemakkelijkt. Zo kunnen een aantal neveneffecten die aan dyslexie verbonden zijn opgevangen kunnen worden.

De meeste kinderen met dyslexie zullen uiteindelijk leren lezen, in veel gevallen zelfs in een gewone school. Ze zullen extra hulp nodig hebben om zo ver te geraken. In sommige gevallen zal echter een opleiding in een speciale school noodzakelijk zijn. Specialisten die ervaring hebben met dyslexie beschikken over een aantal technieken om te werken met kinderen met dyslexie. De geboekte resultaten zullen echter verschillen van geval tot geval.

Syndicatie