Hoe kan ik mijn kind met dyslexie helpen tijdens de schooltijd?
Hoe kan ik mijn kind met dyslexie helpen tijdens de schooltijd?

Kinderen met dyslexie hebben vaak behoeft aan extra hulpmiddelen om hun opleiding te voltooien

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kinderen met dyslexie vaak perfect in staat zijn om met succes hun onderwijscarrière te doorlopen. Tijdens dat onderzoek werd een groep kinderen met dyslexie gevolgd vanaf (bij wijze van spreken) de wieg tot en met de universiteit. Ondanks de problemen veroorzaakt door dyslexie slaagden deze kinderen er uiteindelijk toch in om goed te leren lezen, wat uiteraard de basis vormt voor een succesvol verder verloop van hun studies.

Helemaal raken de problemen veroorzaakt door dyslexie meestal niet opgelost. De tijdens hun jeugd opgelopen achterstand kon niet volledig meer worden goedgemaakt. Dit vertaalde zich door een vaak wat moeizame vorm van lezen, die echter het behalen van een diploma (en een daaropvolgende carrière) niet in de weg stonden. Wel was het zo dat de meeste kinderen met dyslexie tijdens de schooltijd extra hulp nodig hadden. Gelukkig staan er tegenwoordig heel wat hulpmiddelen ter beschikking van kinderen met dyslexie.

Die hulpmiddelen kunnen divers van aard zijn. Een belangrijk hulpmiddel is bijvoorbeeld tijd. Kinderen met dyslexie hebben dikwijls gewoon meer tijd nodig om iets aan te leren, terwijl dat leerproces anderzijds ook op een andere manier zal verlopen dan bij kinderen die niet aan dyslexie lijden. Zo zal er ook extra tijd nodig zijn om kinderen met dyslexie klaar te stomen voor examens. De ervaring leert echter dat die tijd geen weggegooide tijd is, wel integendeel.

Hoe kan ik mijn kind met dyslexie helpen tijdens de schooltijd?, is een vaak die hulpverleners vaak wordt gesteld. Het eerste deel van het antwoord op die vraag kennen we al: investeer voldoende tijd in uw kind. Bovendien kan er ook hulp nodig zijn bij het opstellen van werkschema's die kinderen met dyslexie helpen om bepaalde leerstof onder de knie te krijgen. Ook qua organisatie is een helpende hand nuttig, zeker wanneer het langerlopende projecten betreft. Die hulp kan vooral welkom zijn tijdens het lager onderwijs, nadien zal een kind met dyslexie bepaalde hulpmiddelen waarschijnlijk zelf onder de knie hebben gekregen.

Die hulpmiddelen kunne zeer divers zijn, zoals bijvoorbeeld het opnemen op video of DVD van lessen. Kinderen met dyslexie kunnen die lessen vervolgens op eender welk tijdstip opnieuw bekijken. Ook boeken op tape kunnen kinderen met dyslexie op een aangepaste manier toegang geven tot bepaalde kennis. De voorkeur - voor zover er van voorkeur sprake kan zijn - zal ook uitgaan naar examens die gewoon mondeling of schriftelijk worden afgenomen in plaats van naar multiple choice. Een laptop computer met spellingscontrole is uiteraard eveneens nuttig voor kinderen met dyslexie. Bovendien is het belangrijk dat examens in een rustige plaats afgenomen worden, zodat er geen sprake is van afleiding.

Syndicatie