Kansen op dyslexie groter bij tweehandige kinderen

Kansen op dyslexie groter bij tweehandige kinderen

Risico's op dyslexie tweemaal zo groot bij tweehandige kinderen als bij kinderen die alleen links- of rechtshandig zijn

De afgelopen jaren is er nogal wat onderzoek uitgevoerd naar tweehandige kinderen en naar mogelijke problemen verbonden met het rechtshandig zijn. De conclusies van dat onderzoek waren in die zin relevant dat er wel degelijk problemen werden vastgesteld in vergelijking met kinderen die gewoon links- of rechtshandig zijn. Bleek onder andere dat tweehandige kinderen een veel grotere kans hebben om dyslexie te ontwikkelen dan kinderen die links- of rechtshandig zijn.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij een groep kinderen van 7 tot 8 jaar. De researchers kwamen tot de conclusie dat tweehandige kinderen tweemaal zo veel kansen hadden om slecht te presteren op school dan kinderen die gewoon links- of rechtshandig waren. Maar niet alleen de schoolprestaties liepen het risico om slechter te zijn bij tweehandige kinderen, ook dyslexie bleek in deze groep bovengemiddeld vertegenwoodigd te zijn.

Bij tweehandige kinderen in de leeftijd van 7 tot 8 jaar kwam taalproblemen als dyslexie twee keer zo vaak voor als bij kinderen van dezelfde leeftijd die gewoon links- of rechtshandig zijn. Eerder was al aangetoond dat tweehandige kinderen een groter risico op dyslexie liepen. Bovendien liepen deze kinderen ook een groter risico op het ontwikkelen van ADHD in een latere fase van hun leven.

Bleek bovendien tweehandige kinderen in geval van dyslexie of ADHD de symptomen ernstiger waren dan bij niet-tweehandige kinderen. Naar de reden waarom tweehandige kinderen grotere risico's op problemen lopen, blijft het voorlopig gissen. Mogelijk heeft een en ander te maken met de betrokkenheid op een bepaald deel van de hersenen. In geval van tweehandige kinderen zou er onduidelijkheid bestaan wat betreft de betrokkenheid op een bepaald deel van de hemisfeer.

In ieder geval is meer onderzoek noodzakelijk om de link tussen tweehandige kinderen en dyslexie te verklaren. In het geval van ADHD zou er sprake zijn van een zwakker functioneren van de rechterhelft van de hersenen. Ook tweehandigheid zou verband houden met dat deel van de hersenen. Mogelijk kunnen dezelfde conclusies met betrekking tot dyslexie getrokken worden. Verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen.

De studie werd uitgevoerd door Alina Rodriguez en een team van het Imperial College in Londen. De resultaten van het onderzoek kunnen professionelen toelaten om sneller kinderen te kunnen identificeren die met leerproblemen geconfronteerd zouden kunnen worden. Rodriguez merkt echter op dat niet alle tweehandige kinderen noodzakelijk slecht gaan presteren op school of ADHD of dyslexie gaan ontwikkelen.

Bovendien zijn tweehandige kinderen relatief zeldzaam. De meerderheid van de kinderen is rechtshandig, met een relatief grote minderheid die linkshandig is. Het is dus niet zo dat de band tussen tweehandige kinderen en dyslexie overschat worden. Er kan wel degelijk een probleem ontstaan, maar dat zal slechts bij een relatief kleine minderheid van de kinderen opduiken.

Syndicatie